Et mørkt kapittel vi aldri glemmer

0
663
plakett

plakett
25.03.13 Gjennom mer enn 400 år ble over 15 millioner menn, kvinner og barn ofre for den transatlantiske slavehandelen – et av de mørkeste kapitlene i vår historie.


»På den internasjonale minnedagen for ofre for slaveri og den transatlantiske slavehandelen påminner vi verden om å aldri glemme denne globale forbrytelsen mot menneskeheten», sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon i hans uttalelse. 

Den transatlantiske slavehandelen er det største eksemplet på tvungen migrasjonen i historien, og uten tvil en av de mest umenneskelige.

«Idet vi reflekterer over de moderne konsekvensene av denne tragedien, la oss huske motet til de som risikerte alt for friheten, og de som hjalp dem på denne farefulle veien. Tapperheten deres bør inspirere oss når vi kjemper mot moderne former for slaveri, rasisme, rasediskriminering, fremmedfrykt og intoleranse».

For eksempel finnes moderne slaveri i dag i form av menneskehandel. Ifølge en rapport om global menneskehandel utgitt av FNs kontor mot narkotika og kriminalitet (UNODC) forrige desember er 27% av alle ofre for menneskehandel barn. I perioden 2003-2006 økte denne andelen med 7%.

Flertallet av ofrene er kvinner, 55-60% globalt. Mellom 2007 og 2010 ble det påvist ofre for menneskehandel fra 136 forskjellige land i totalt 118 land. I løpet av denne perioden ble det også identifisert 460 forskjellige ruter. I Afrika og Asia handler menneskehandel for det meste om tvangsarbeid, mens seksuell utnytting er mer vanlig i Europe og Amerika. Dessuten ble det påvist tilfeller av menneskehandel for organtransplantasjon i 16 land rundt omkring i verden.

Mens vi nå prøver å bekjempe moderne former for slaveri, minner denne internasjonale dagen oss om fortiden. «Vi må aldri glemme torturen, voldtekten og drapene på uskyldige menn, kvinner og barn, familiene som ble separert, livene som ble ødelagt, og de forferdelige forholdene på slaveskip, plantasjer og slavemarkeder», uttalte generalsekretæren.