Å være eller ikke å være – fra Shakespeare til din TV

0
749


23. APRIL, 2014 – Fra Hamlets «å være eller ikke å være» til seriene på TVen din, engelsk er et av de mest utbredte språkene i verden.

I dag er det en av det engelske språkets mest kjente forfatteres fødselsdag, nemlig William Shakespeare. FN og det internasjonale samfunnet feirer derfor Verdensdagen for det engelske språk i dag. Enten det er snakk om Coca Cola eller Hollywood er det noen ord og ikoner som gjenkjennes overalt. Men utover den kommersielle bruken er engelsk også arbeidsspråket i de fleste overstatlige institusjoner, som for eksempel FN og EU. Det er ofte engelsk som snakkes i akademiske sammenhenger når forskere fra forskjellige land møtes for å dele erfaringer. Faktisk er 2/3 av verdens forskere lest på engelsk.

Forskning viser at flere mennesker snakker engelsk som andrespråk enn som morsmål. I de nordiske landene gjør dette seg spesielt gjeldende, da en stor del av filmene, tv-seriene og musikken vi ser på og lytter til er på engelsk. Engelsk blir dermed en naturlig del av livet for mennesker i Norge og de andre nordiske landene.

Kommersielle, politiske eller akademiske årsaker har gitt språket mulighet til å vokse. Men det engelske språket har en spesiell plass i bøkenes verden. Av de nesten 130 millioner bøker som antas å eksistere i verden er store deler utgitt på eller oversatt til engelsk. I følge noen kilder kommer omkring 40 % av alle nye bøker i verden fra engelske utgivere. Enten det er Hamlet, Harry Potter eller Ringenes Herre fanger engelske forfattere vår oppmerksomhet og fantasi.

Denne forbindelsen er understreket i dag, da vi både feirer det engelske språk og Verdensdagen for bøker og copyright. Bøker gir ikke kun en mulighet for å flykte fra virkeligheden og utforske nye verdener, de gir også kunnskap om virkeligheter langt fra hvor vi selv er. Gjennom bøker kan vi lære om andre lands historie, om utfordringer andre mennesker har møtt i deres liv og enda viktigere; bøker åpner opp for muligheten til å endre perspektiv. En persons fiksjon er en annens virkelighet, en persons helt er en annens fiende.

Bøkers format holder nå på å endres. Det som engang ble trykket på papir har nå blitt en del av den digitale tidsalder. Bøker er nå tilgengelige på elektroniske lesebrett over hele verden på en mengde av ulike språk. Men samtidig som bøker spres og deles mer enn noensinne må vi huske på at det finnes en forfatter bak hver bok, hvis arbeid må anerkjennes. Så neste gang du overveier å dele en online-bok, undersøk hvem som eier rettighetene. For at forfattere skal kunne skape, dele og få oss til å drømme må vi gi anerkjennelse til de som fortjener det.