Ban Ki-moon “dypt bekymret” over at Iran nekter å stanse berikelse av uran

0
735
FNs generalsekretær Ban Ki-moon sa i dag at han er ”dypt bekymret” over at Iran ikke overholder Sikkerhetsrådets frist om å stanse berikelse av uran, og understreket at landets atomprogram har store konsekvenser for fred, stabilitet og ikke-spredning av masseødeleggelsesvåpen.

”Jeg anmoder igjen de iranske myndighetene om å helt og holdent rette seg etter Sikkerhetsrådet så fort som mulig” og delta i vedvarende forhandlinger ”med det internasjonale samfunn slik at vi blir i stand til å finne en fredlig løsning på dette problemet,” sa han til journalister i Wien, Østerrike, hvor han befinner seg på offisielt besøk.

Berikelse av uran kan produsere brensel enten til bruk i atomenergi, slik Iran sier er deres eneste hensikt, eller for å fremstille atomvåpen, slik andre land, deriblandt flere europeiske land og USA, hevder er hovedgrunnen.

I desember vedtok Sikkerhetsrådet å bruke sanksjoner mot landet, ved å forby all handel av materiell, utstyr, varer og teknologi som kan hjelpe Iran med berikelse, omprodusering eller tungtvanns-relaterte aktiviteteter, eller for å utvikle systemer for levering av atomvåpen. Myndighetene fikk frist til 21. februar med å stanse ”spredning av sensitive atomaktiviteter,” inkludert alle aktiviteter tilknyttet berikelse og omprodusering.

Lederen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), FNs overvåkingsorgan for atom spørsmål, overleverte idag en rapport om Irans seneste aktiviteter til Sikkerhetsrådet. Det består av 15 medlemmer og kan innføre ytterligere sanksjoner.

”Jeg er sikker på at medlemmene av Sikkerhetsrådet vil diskutere hvilke ekstratiltak de ønsker utover de som ble vedtatt sist desember,” sa Ban. ”Nå som lederen av IAEA endelig skal rapportere sine anbefalinger til Sikkerhetsrådet, er det opp til dem å beslutte bestemme tiltak fremover.”

Mer informasjon (på engelsk):