Affected for Life – UNODCs dokumentar om menneskehandel

0
699

I samarbeid med Danish Doc Production, har FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) nylig publisert dokumentaren Affected for Life, som setter søkelyset på menneskehandel. Filmen illustrerer kjennetegnene og de ulike former for menneskehandel, og er foreløpig tilgjengelig på engelsk, både i sin fulle helhet og i en kortere versjon. Versjoner på de andre offisielle FN-språkene vil bli tilgjengelig i 2010.

Den lengre versjonen
er beregnet for påtalemyndigheter, dommere, advokater og andre viktige støttespillere i kampen mot menneskehandel. En kortere versjon er beregnet som et verktøy til å øke bevisstheten rundt temaet. Den tar for seg definisjonen av menneskehandel, de ulike former for menneskehandel, forskjellen mellom menneskehandel og menneskesmugling, samt på hvilken måte menneskehandel påvirker ofrene.

UNODCs multimedieseksjon har også flere interessante dokumentarer som kan lastes ned eller sees i sin helhet på deres nettsider.