Forbered deg til Internasjonal ungdomsdag 12. august 2007 – delta i utviklingen!

0
610

Internasjonal ungdomsdag feires hvert år den 12. august. I år er temaet deltakelse: Ungdom bør forsøke å bli sett og hørt. Her er noen ideer til hva DU kan gjøre for å markere dagen:

Slå dere sammen! Lag et strategisk team i ditt nærmiljø. Internasjonal ungdomsdag er en flott mulighet til å samle støtte og involvere interesserte parter som regjeringen, frivillige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, bedrifter og lokale myndigheter. Unge mennesker oppfordres spesielt til å delta i lokale, nasjonale og internasjonale forsøk på å fremme utvikling. Finn ut hvilke ungdomsorganisasjoner som finnes i ditt nærmiljø eller om dagen markeres av andre.

Organiser dere! Arranger forum, offentlige diskusjoner og kampanjer for å finne ut mer om hvordan unge mennesker kan delta i samfunnet. Undersøk og evaluer hva som har blitt gjennomført andre steder. Internasjonal ungdomsdag kan ofte brukes for å skape bevissthet rundt tema som er viktige for unge i aviser, på radio og internett. Mediene er viktige partnere som har muligheten til å øke publikums bevissthet om ungdomstema.

Gjør noe! Et svært fordelaktig aspekt ved Internasjonal ungdomsdag er at det ofte kan føre til partnerskap og praktiske tiltak i samfunnet som videre støtter deltakelse blant unge i prosesser og bestemmelser som påvirker livene deres. Du vil kanskje finne ut hvem som kan støtte og samarbeide med deg når du skal ta opp saker som angår unge mennesker i ditt nærmiljø. Det gir en god mulighet til å starte en FN-rollespill eller en FN ungdomsorganisasjon. Finn ut om Norge sender ungdomsdelegater til FN-møter!

Feir! Planlegg og organiser forestillinger som kan vises frem. Og feir det faktum at ungdom kommer med verdifulle og positive bidrag til de samfunn de lever i. Kall inn til samfunnsmøter og arrangement med fokus på ungdoms ulike ferdigheter, interesser og aspirasjoner. Inviter regeringen og lokale FN ansatte, samfunns- og bedriftsledere til å delta. Feir og nyt Internasjonal ungdomsdag 2007!

Les mer om dagen her.