Tusenårsmålene: Tusen dager igjen

0
612
mdg-momentum-logo

mdg-momentum-logo

I september 2000, for å markere det nye årtusenet, samlet alle statsledere seg i FNs generalforsamling i New York og vedtok en erklæring som satte åtte mål for menneskeheten, nemlig tusenårsmålene (MDGs). Den kraftfulle slagordet «vi kan bekjempe fattigdom» var veldig inspirerende, men virket nok mer som en fin tanke enn et oppnåelig mål. Dette er ikke tilfellet, kan vi nå kan vi gledelig meddele. Når vi nå ser tilbake på det som har, og ikke har, blitt oppnådd, ser det mye lysere ut enn det skeptikere hadde forventet i 2000.

5. april markerer vi en viktig milepæl, nemlig at det gjenstår 1000 dager før fristen for oppnåelsen av tusenårsmålene, og mye har faktisk blitt gjort for å utrydde absolutt fattigdom. Tusenårsmålene er historiens mest vellykkede tiltak i kampen mot fattigdom. Regjeringer, internasjonale organisasjoner og sivilsamfunnsgrupper verden rundt har bidratt til å halvere den globale andelen av ekstremt fattige. Flere jenter går nå på skole. Mindre barn dør. Verden forsetter å kjempe mot dødssykdommer, som malaria, tuberkulose og HIV/AIDS.

Det ser dermed ut som at vi faktisk kan utrydde fattigdom hvis vi virkelig går inn for det. Privatsektoren har også kommet langt siden år 2000, og ser ikke lenger på oppnåelsen av utviklingsmål som veldedighet, men heller en ordentlig investering i fremtiden. Så hvis jeg skulle gjette, ville jeg sagt at vi de neste 1000 dagene kommer til å bevege oss nærmere det åttende målet, nemlig å «bygge et globalt partnerskap for utvikling».

2015 er så klart ikke slutten. Vi er allerede i «post-2015»-modus. FN har startet en global dialog, og vi vil høre hva dere tenker om tiden som følger og hvilke mål dere synes er viktigst. Delta i debatten på www.myworld2015.org.