Si nei til vold mot kvinner

0
645
Violence against women2

Violence against women2

Budskap fra Michelle Bachelet, leder for UN Women, på den internasjonale dagen for avskaffelse av vold mot kvinner den 25. november. 

Jeg blir ofte spurt hvorvidt det er mulig å avskaffe vold mod kvinner, gitt disse forbrytelsenes utbredelse og vedvarenhet. Mitt svar er ja. Men vi kan bare gjøre det sammen. Vi er alle ansvarlige og det er på tide at ledere oppfyller de løftene som er gitt kvinner.

I dag på den internasjonale dagen for avskaffelsen av vold mod kvinner har jeg en oppfordring til alle ledere: Stå opp mot vold mod kvinner og jenter.

I fjor lanserte jeg en 16-stegs handlingsplan. I dag tilskynder jeg alle statsoverhoder og regjeringssjefer til å avskaffe den voldsplagen som påvirker alle samfunn, ved å delta i et globalt initiativ om å bygge opp under nasjonale forpliktelser til at avskaffe vold mod kvinner og jenter.

Første skritt er tatt: stillheten er brutt. I dag forbyr minst 125 land vold i hjemmet, og det fins mye lovgivning om vold mot kvinner og jenter. Det er internasjonal enighet om veien fremover, som uttrykt i handlingsplattformen fra Beijing. 187 land har ratifisert FNs kvinnekonvensjon. 187 land har ratifisert konvensjon om utrydding av alle former vold mot kvinner. Kunnskapen om hovedårsakene til vold har økt, og kvinner, menn og unge mennesker fortsetter å mobilisere stort mod vold. Det fins et utall organisasjoner, hvis medlemmer arbeider utrettelig med å støtte ofrene, og i mange land har politikere tatt avgjørende grep. Men det er ikke nok.

Vi må alle forbedre vår innsats i kampen for å beskytte kvinner og forebygge dette omfattende menneskerettighetsbruddet. Det er på tide at regjeringer forvandler internasjonale løfter til konkrete nasjonale handlinger.

Vi håper på å se nye og forbedrede lover og nasjonale handlingsplaner, som tilbyr sikre oppholdssteder, gratis telefonlinjer og gratis helsetjenester og juridisk hjelp til ofrene. Vi regner med utdannelsesprogrammer som forefekter menneskerettigheter, likhet og gjensidig respekt og inspirerer unge mennesker til å gå forrest i kampen for å avskaffe vold mod kvinner og jenter. Vi trenger flere kvinner i politikken, politiet og i fredsbevarende styrker. Vi trenger like økonomiske muligheter og anstendige jobber for kvinner.

Alle disse handlingene krever besluttsomme og modige ledere. I mars måned neste år setter ledere fra nasjoner og sivilsamfunn seg sammen i FNs kvinnekommisjon for å enes om forebyggende foranstaltninger og reaksjoner mot vold mot kvinner. Forventningene er høye, og det bør de også være. I noen land blir opp til syv av ti kvinner slått, voldtatt, misbrukt eller lemlestet i løpet av deres levetid. En krise av den størrelsen fortjener intet mindre enn full oppmerksomhet fra verdens ledere. Vi kan verken få fred eller fremgang når kvinner lever i frykt for vold.

I dag gjenkjennes vold mod kvinner mere og mere for hva det er; en trussel mot demokratiet, et hinder for varig fred, en byrde for nasjonaløkonomien og en forferdelig menneskerettighetskrenkelse. Etter hvert som flere og flere mener at vold mod kvinner hverken er akseptabelt eller uunngåelig, og flere og flere gjerningsmenn straffes, blir kampen mod å stoppe volden mod kvinner seg dypere og sterkere.

Dette er ikke kun et kvinnespørsmål, det er et ansvar for oss alle. Denne volden er en skandale og den må stoppes. Tiden har løpt fra selvtilfredshed og unnskyldninger. La oss vise vilje og besluttsomhet og la oss mobilisere enda mere for å få slutt på det som kan betegnes som en plage for hele menneskeheten: vold mod kvinner.

Ja, det er mulig.

Søndag den 25. november lyder startskuddet for FNs verdensomspennende kampanje  ”16 dager mot vold mot kvinner”, som går av stabelen den 25. november til den 10. desember. Sistnevnte dato er FNs menneskerettighetsdag, og kampanjen løper til denne datoen for å understreke at vold mot kvinner er et menneskerettighetsspørsmål.