Etter 50 år er flyktninger fra Vest-Sahara fortsatt i leirer

Hva handler krisen om?

I 50 år har Algerie vært vertskap for saharawiske (Vest-Sahara) flyktninger, noe som gjør det til verdens nest lengste flyktningsituasjon. Det anslås at 173 600 personer i fem leirer trenger humanitær hjelp.

De såkalte saharawiske flyktningene bor i fem leirer i nærheten av byen Tindouf i Vest-Algerie, som er preget av temperaturer som kan overstige 50 grader celsius og svært lite nedbør. Den harde og isolerte ørkenen med hyppige sandstormer begrenser livsgrunnlaget og de økonomiske mulighetene.

En gruppe saharawiske flyktninger holder opp store portretter under FNs generalsekretærs besøk i flyktningleiren Smara utenfor Tindouf i Algerie i 2016. Bilde: UNPhoto/Evan Schneider

Bakgrunn for situasjonen

Konflikten mellom Marokko og Polisario om Vest-Saharas suverenitet har pågått siden Spania trakk seg ut av området i 1975. Den politiske situasjonen er fortsatt uløst, så flyktningleirer har vært det eneste alternativet for de saharawiske flyktningene. Status quo har skapt frustrasjon og desillusjon, særlig blant unge mennesker.

Konsekvenser for befolkningen

88 % av de saharawiske flyktningene lever i matusikkerhet eller står i fare for å havne i matusikkerhet. 60 % er økonomisk inaktive, og en tredjedel er helt uten inntektskilde. Global akutt underernæring rammer nesten 11 prosent av alle barn mellom 6 og 59 måneder. Anemi rammer mer enn halvparten av barna i denne aldersgruppen og kvinner i reproduktiv alder. Dårlig kosthold og manglende ernæringsbevissthet fører til problemer som mineral- og vitaminmangel og overvekt/fedme hos kvinner. Det saharawiske folket står i fare for å miste sin kultur og identitet på grunn av det langvarige politiske dødvannet.

Saharawiske flyktninger i flyktningleiren Smara utenfor Tindouf i Algerie. Bilde: UNPhoto/Evan Schneider

FNs respons på krisen

Vest-Sahara har stått på FNs liste over ikke-selvstyrte områder siden 1963. FNs misjon for folkeavstemningen i Vest-Sahara (MINURSO) ble opprettet ved Sikkerhetsrådets resolusjon 690 i samsvar med forslag til løsning som ble godkjent i 1991.  I samsvar med et forslag til løsning som ble akseptert av Marokko og POLISARIO i 1988.

Oppgjørsplanen la opp til en overgangsperiode for å forberede en folkeavstemning der befolkningen i Vest-Sahara skulle velge mellom uavhengighet og integrasjon med Marokko. Folkeavstemningen har fortsatt ikke funnet sted.

FN har lenge vært engasjert i arbeidet med å finne en fredelig løsning på konflikten om Vest-Sahara. Den 6. oktober 2021 utnevnte generalsekretæren Staffan de Mistura til sin personlige utsending for Vest-Sahara for å bistå på generalsekretærens vegne.

FN-organisasjoner

I tillegg til sitt tradisjonelle arbeid i flyktningleirene har FNs flyktningorganisasjon siden 2002 bygget en «humanitær bro» mellom Vest-Sahara-territoriet og flyktningleirene i Algerie.

Verdens matvareprogram (WFP) har støttet de mest sårbare flyktningene siden 1986, på oppdrag fra algeriske myndigheter, og dekker grunnleggende mat- og ernæringsbehov.

En saharawisk gutt. Bilde: UNPhoto/Evan Schneider

Gjør en forskjell og engasjer deg

Din stemme er viktig! Del denne artikkelen på sosiale medier og snakk om krisen i nettverket ditt.

Du kan også velge å hjelpe gjennom de involverte FN-organisasjonene.

WFP here

__________________________________________________________________

Langt fra Forsiden

En serie artikler av UNRIC, som omhandler aktuelle globale kriser utenfor offentlighetens søkelys.

Konflikten i DR Kongo eskalerer

Pakistan lider fortsatt etter katastrofale oversvømmelser

Sudan: en oppfordring til internasjonal handling

Tragedien i Afghanistan

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19