Ban Ki-moon inviterer Bush til FNs klimadebatt

0
715

Generalsekretær Ban Ki-moon oppfordret idag USAs president George W. Bush til å delta i en klimadebatt som skal holdes i høst. Ban fortalte at han setter pris på de inititativer president Bush la frem under G8-møtet i Heiliegendamm.

De to møttes i Washington D.C. idag der de diskuterte en rekke aktuelle tema som Darfur og Midtøsten. Irak var også på dagsordenen. Ban karakteriserte situasjonen som et problem som påvirker hele verden, og han forpliktet FN til å støtte landets regjering og dets befolkning. Dessuten ”vil vi være behjelpelige med landets økonomiske og politiske gjenoppbygging,” sa han.

Generalsekretæren gledet seg over utviklingen i Nord-Korea der FN-inspektører i helgen bekreftet stengingen av atomreaktoren i Yongbyon. ”Jeg håper at alle involverte parter vil ta de nødvendige forholdsreglene så den koreanske halvøy kan bli atomfri snarest mulig,” sa han videre.

I Washington D.C. møtte Ban dessuten den nye sjefen for Verdensbanken, Robert Zoellick. De to var enige om hvor viktig det er å jobbe for å nå Tusenårsmålene og de har begge som mål å bekjempe sosiale problemer i verden innen 2015.

Til slutt diskuterte han situasjonen i Midtøsten med Condoleeza Rice, siden FN, USA, EU og Russland skal delta i et høyprofilert møte om regionen senere i uken.