FNs dag for kvinner i rurale områder

0
682
UN Photo/Albert Gonzalez Farran

UN Photo/Albert Gonzalez Farran

15. OKTOBER, 2013 – Den internasjonale dagen for kvinner i rurale områder markeres for å øke bevisstheten om den avgjørende rollen kvinner i rurale områder spiller i landbruks-, og ruralutvikling, bedre matsikkerhet og avskaffelsen av fattigdom i rurale områder. I dag er 43% av arbeidene i landbruks sektoren i rurale områder kvinner. Alt for mange av disse har ikke tilfredstillende eiendomsrettigheter eller muligheter til å eie land.

Direktøren i UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka, slår i en uttalelse fast at: «Vi må styrke og beskytte kvinner i rurale områders rettigheter. Når kvinner i rurale områder har tilgang til land skjer det forbedringer i husholdets velferd, landbruks produktivitet og likestilling mellom kjønnene. Fremskritt blir også gjort i kampen mot fattigdom, kjønnbasert vold og HIV/AIDS. Det bedrer situasjonen for alle.» Hun forklarte videre hvordan innsamlede data viser hvordan land hvor kvinner ikke er sikret eiendomsrett eller tilgang til kreditt har et gjennomsnitt av 60% og 85% flere underernærte barn.

Kvinner i rurale områder spiller en avgjørende rolle i den rurale økonomien i både utviklede og utviklings land. I store deler av den tredje verden deltar kvinner i arbeidet rundt innsamling av avlinger, tar seg av buskapen, sørger for mat, vann og brensel til familien, og tar del i annet arbeid utenfor gården for å diversifisere deres familier. De utfører også avgjørende funksjoner når det gjelder å ta hånd om barn, syke og gamle.

Temaet for årets internasjonale dag for kvinner i rurale områder er: «elimineringen og forebyggingen av alle former for vold mot kvinner og jenter.» Vold mot fattige kvinner i rurale områder involverer ofte konflikter vedrørende eierskap av landområder og bruk av ressurser eller inntekt.

Det er klart at kjønnbasert vold i en rural kontekst hindrer landbruksutvikling og matssikkerhet. Skader og sykdommer forårsaket av vold og misbruk begrenser livsgrunnlaget for kvinner. På samme tid kan stigma frata disse kvinnene tilgang til teknisk kunnskap, trening, basis tjenester og andre ting som regnes som essensielle.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon snakket om fremtiden i sin uttalelse i anledning dagen. Ban Ki-moon oppfordret det globale samfunnet til å fokusere mer på kvinner ettersom de spiller en avgjørende rolle i freds-, retts-, og demokratiarbeid. Han uttalte: «Ettersom vi nærmer oss 2015, fristen for tusenårsmålene, er det på tide å invistere mer i kvinner som lever i rurale områder, beskytte deres rettigheter og forbedre deres status i samfunnet.»

Den internasjonale dagen for kvinner i rurale områder markeres over hele verden. For å lese mer om hvordan du kan være en del av markeringen eller dele informasjon om dagen, klikk her.