Generalforsamlingen setter fokus på utvikling

0
613


UN Photo/Susan Markisz

18. SEPTEMBER, 2013 – Fremtidens utviklingssamarbeid og generaldebatten vil være høydepunktene når FNs generalforsamling kommer sammen for 68 gang den 17. september.

«Det kommende året vil være avjørende for denne forsamlingen ettersom vi forsøker å identifisere parametrene for utviklingsplanene etter 2015», sa generalforsamlingens president John W. Ashe i sin åpningstale. «Omfanget av oppgavene foran oss vil kreve utslagsgivende handlinger og en høy grad av samarbeid. Vi må vise at vi er klare til å fullføre det som kreves av oss.»

Etter en uke med diskusjoner, vil en rekke møter finne sted. Møtene vil holde et høyt nivå og foregå i rask kontinuerlig rekkefølge. Mandag 23. september vil forsamlingen inkalle til et møte vedrørende inkluderingen av personer med funksjonshemninger i samfunnet, under temaet: «The way forward: a disability-inclusive development agenda towards 2015 and beyond». Møtet fokuserer på hvordan man skal gå frem for å nå de relevante tusenårsmål og andre mål man internasjonalt er enige om. (for mer informasjon gå til http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1590)

Den årlige generaldebatten, hvor statsoverhoder eller andre høytstående medlemmer av landets regjering samles for å presentere deres syn på aktuelle problemstillinger, starter den 24. september og varer til 1. oktober. Parallelt vil stiftelsesmøtet for det politiske forumet vedrørende bærekraftig utvikling finne sted. Forumet ble etablert av generalforsamlingen som et svar på FN-konferansen vedrørende bærekraftig utvikling, Rio+20. Forumet vil holde et høyt nivå og avholdes 24. september. (for mer informasjon gå til: http://sustainabledevelopment.un.org/index.php?menu=1556)

Onsdag 25. September vil generalforsamlingens president avholde et møte hvor han oppfordrer til videre oppfølgning rundt tusenårsmålene og det videre utviklingsarbeidet etter 2015. Senere denne uken, torsdag 26. september, vil et møte rundt problemstillingen kjernefysisk nedrustning arrangeres. Etter generaldebatten vil forsamlingen gå sammen i dialog rundt temaet internasjonal migrasjon og utvikling, dette vil finne sted torsdag 3. oktober og fredag 4. oktober. Målet er her å identifiserer tiltak som kan styrke fordelene og minske ulempene ved internasjonal migrasjon (for mer informasjon gå til: http://www.un.org/esa/population/meetings/HLD2013/mainhld2013.html)

Mandag 7. oktober og tirsdag 8. oktober vil forsamlingen igjen gå sammen i dialog hvor de vil diskutere ulike problemstillinger vedrørende finansieringen av utvikling (for mer informasjon gå til: http://www.un.org/esa/ffd/index.htm)

For mer informasjon vedrørende generalforsamlingens rolle, gå til: http://www.un.org/en/ga/president/68/pdf/presskit/backgrounder.pdf