FN og Norge samarbeider for å bekjempe avskoging

0
648

Land med tropisk skog trapper opp kampen for å bekjempe klimaendringer, gjennom et banebrytende nytt initiativ kalt FN-REDD prosjekt som ble kunngjort i dag.

Prosjektet skal utføres av tre FN-organisasjoner, og ble offentliggjort av FNs generalsekretær Ban Ki-moon og statsminister Jens Stoltenberg 24. september. Den norske regjeringen finansierer den første fasen med et beløp på NOK 175 millioner.

 

"Kampen mot klimaendringene kan ikke vinnes uten verdens skoger- dette er nå klart. Dette initiativet vil ikke bare demonstrere hvordan skog kan ha en viktig rolle som del av klimaarbeidet etter 2012, som skal avgjøres under klimakonferansen i København desember 2009. Prosjektet vil også bidra til å bygge nødvendig tillit til at verdenssamfunnet er klare til å støtte gjennomføringen av et inkluderende, ambisiøst og omfattende klimaregime. Vi setter pris på Norge er partner i vårt arbeid med å hjelpe det globale samfunnet til å takle klimautfordringene,” sa generalsekretær Ban Ki-moon.  

 

Norges statsminister Jens Stoltenberg la vekt på at det er nødvendig å redusere avskoging hvis verden skal lykkes i bekjempelsen av klimaendringer.

 

”Gjennom felles, internasjonal innsats vi kan få store reduksjoner raskt. Bekjempelse av klimagassutslipp fra avskoging og degradering skogen er en prioritet for Norge, også i årene som kommer. Hvis vi lykkes i fase én, vil sikkert Norge ganske sikkert støtte FNs REDD-prosjektet videre, og i et større omfang”, sa Stoltenberg.

 

Dersom REDD får grønt lys etter FNs nye klimaavtale i 2012 som skal avgjøres i København neste år, vil det føre til at de utviklede landene kan være i stand til å betale utviklingsland når de reduserer utslipp. En slik ordning vil være avgjørende i det globale arbeidet for å unngå katastrofale klimaendringer, og må komme i tillegg til kraftige kutt i utslipp. FN anslår at avskoging bidrar til at omtrent 20 prosent av de samlede klimagassene kommer inn i atmosfæren.

 

Ni land har allerede uttrykt interesse for å få hjelp gjennom FNs REDD prosjekt – Bolivia, Den demokratiske republikken Kongo, Indonesia, Panama, Papua Ny Guinea, Paraguay, Tanzania, Vietnam og Zambia.

 

.

 

Statsminister Jens Stoltenberg og FNs generalsekretær Ban Ki-moon skal samarbeide om å stoppe avskoging.