Den fyrste verdsdagen for diabetes markerast 14. november

0
643
20. desember 2006 vedtok FN si generalforsamling ein resolusjon som erkjenner diabetes som ein kronisk, avgrensande og kostbar sjukdom. I fylgje resolusjonen skal 14. november no verte verdsdagen for diabetes, og FN skal vere involvert i arbeidet mot vidare spreiing av sjukdomen. Dette er fyrste gongen ein ikkje-smittsam sjukdom hor vorte sett som ein like alvorleg trussel mot global helse som smittesjukdomar som malaria, tuberkolose og HIV/AIDS.

I fylgje Verdas helseorganisasjonen (WHO) ligg diabetesrelaterte sjukdomar bak fem prosent av alle dødsfall i verda, og organisasjonen åtvarar om at sjukdomen kjem til å auke med over 50 prosent over dei komande ti åra dersom ikkje noko vert gjort umiddelbart.

World Diabetes Day – WDD – vart oppretta av International Diabetes Federation (IDF) og WHO i 1991 for å belyse den globale auken i diabetes. Dagen skal markerast den 14. november fordi dette er fødselsdagen til Frederick Banting, som saman med Charles Best oppdaga insulinet.

Les FN sin resolusjon her.
Les meir om markering av dagen her.