Krisen i Syria: Et tiår med tragedie og håp

Hva handler krisen i Syria om?

Krisen i Syria har sitt utspring i komplekse politiske, sosiale og økonomiske faktorer. Krisen startet i 2011 som følge av omfattende misnøye og protester mot president Bashar al-Assads regime. De ellers fredelige demonstrasjonene, som hadde som mål å fremme politiske reformer, eskalerte raskt til en brutal borgerkrig preget av regimets undertrykkelse, opprustning av opprørere og innblanding utenfra.

Med tiden har konflikten utviklet seg til en mangefasettert krise preget av omfattende vold, masseforflytninger og store menneskelige lidelser. I februar 2023 rammet flere jordskjelv, det kraftigste med en styrke på 7,8, det sørøstlige Tyrkia nær den syriske grensen, og krevde over 50 000 menneskeliv, hvorav 7 000 i Syria. Omfanget av katastrofen var uten sidestykke og en av de desidert største humanitære krisene i nyere historie.

Hva er bakgrunnen for konflikten?

Røttene til den syriske konflikten kan spores tilbake til flere tiår med autoritært styre, sosioøkonomiske forskjeller og regionale spenninger. År med politisk undertrykkelse, økonomisk tilbakegang og mangel på muligheter skapte misnøye og fiendskap mot Assad-regimet.

Den arabiske våren i nabolandene inspirerte syrerne til å kreve demokratiske reformer og større frihet. Regimets brutale undertrykkelse av politisk opposisjon og militarisering av opposisjonen førte imidlertid til en opptrapping av volden og begynnelsen på borgerkrigen.

Hvordan påvirker dette befolkningen og miljøet i regionen?

Syria har ca. 23,9 millioner innbyggere, ifølge Worldometers analyse av de nyeste FN-dataene, og et landområde på 183 630 kvadratkilometer. Krisen i Syria har hatt katastrofale konsekvenser for sivilbefolkningen, og 6,7 millioner syrere er drevet på flukt. De fleste har blitt tvunget til å søke tilflukt i nabolandene. Det er totalt 5 075 989 registrerte flyktninger, hovedsakelig i Tyrkia, Libanon, Jordan, Irak og Egypt.

Konflikten har ført til et høyt antall drepte og skadde, ødeleggelse av infrastruktur og avbrudd i livsviktige tjenester, inkludert helsetjenester og utdanning. Vedvarende kamper og utallige angrep har også ført til miljøødeleggelser, forurensning og tap av biologisk mangfold, noe som ytterligere forverrer de menneskelige og økologiske tapene.

Butikkeier i Jandairis på landsbygda nord i Aleppo, Syria. Foto: UNOCHA/Ali Haj Suleiman

Hva gjør FN for å løse krisen?

FNs humanitære partnere og FN-organisasjoner er i frontlinjen for å lindre lidelsene til den syriske befolkningen og ta tak i de grunnleggende årsakene til krisen.

Gjennom ulike organisasjoner, programmer og initiativer har FN forpliktet seg til å gi livreddende hjelp, beskyttelse og støtte til de berørte lokalsamfunnene. Dette omfatter levering av humanitær hjelp, tilgang til viktige tjenester, fredsbygging og forsoning, og arbeid for respekt for menneskerettighetene og folkeretten.

Hvilke FN-organisasjoner er involvert og hvordan?

Flere FN-organisasjoner er aktivt involvert i ulike aspekter av krisen i Syria:

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) gir beskyttelse og bistand til flyktninger og internt fordrevne, inkludert husly, mat og helsetjenester.

Verdens matvareprogram (WFP) gir matvareassistanse til sårbare befolkningsgrupper og støtter programmer for matvaresikkerhet og levebrød, noe som er nødvendig når 12,9 millioner mennesker lever i matvareusikkerhet, og 2,6 millioner syrere for øyeblikket står i fare for å sulte.

FNs barnefond (UNICEF) fokuserer på å beskytte og fremme barns rettigheter, inkludert tilgang til utdanning, helsetjenester og mental og sosial støtte.

Verdens helseorganisasjon (WHO) arbeider for å styrke helsesystemer, bekjempe sykdomsutbrudd og gi medisinsk hjelp til samfunn i nød.

FNs utviklingsprogram (UNDP) støtter arbeidet med samfunnsoppbygging for å fremme bærekraftig utvikling.

Grenseovergangen Bab El Hawa, Tyrkia/Syria. Foto: UNOCHA

Bærekraftsmål knyttet til denne krisen

Den syriske krisen er nært knyttet til flere av FNs bærekraftsmål, blant annet: Bærekraftsmål 1: Avskaffe fattigdom – Konflikten har forverret fattigdom og ulikhet og presset millioner av syrere ut i ekstrem fattigdom. Bærekraftsmål 16 Fred, rettferdighet og sterke institusjoner – Fred, stabilitet og inkluderende styresett er avgjørende for å løse konflikten og bygge et fredelig og inkluderende samfunn i Syria.

Hvordan kan du engasjere deg?

Enkeltpersoner kan bidra til å løse krisen i Syria på ulike måter, blant annet ved å øke bevisstheten om den humanitære situasjonen og arbeide for politiske løsninger og internasjonal støtte.

Du kan støtte initiativer som fremmer fredsbygging, forsoning og dialog mellom partene i konflikten.

Det er også effektivt å donere tid, kompetanse eller ressurser til lokale eller internasjonale organisasjoner som driver humanitær nødhjelp og utviklingsarbeid. Du kan også donere til anerkjente humanitære organisasjoner som arbeider i Syria for å gi hjelp og støtte til de berørte lokalsamfunnene.

Hjelp oss å beskytte flyktningene | DONER NÅ (unhcr.org)

Humanitært fond for Syria

Flyktningleiren i Idlib. Foto: OCHA/Mohanad Zaya

__________________________________________________________________

Langt fra Forsiden er en serie artikler av UNRIC, som omhandler aktuelle globale kriser, som er utenfor offentlighetens søkelys.

Pakistan lider fortsatt etter katastrofale oversvømmelser

Befolkningen lever i frykt for brutal bande vold i Haiti-krisen

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19