Den internasjonale fredsdagen – 21. september 2010

0
731
alt

alt

FNs internasjonale fredsdag ble først feiret i september 1982 og har siden blitt en årlig feiring. På den internasjonale fredsdag fokuserer FN og dets medlemsland på å fremme våpenhvile i krigsherjede områder og fredelige løsninger på konflikter. 

Temaet for den internasjonale fredsdag i 2010 er Ungdom for Fred og Utvikling, og slagordet i kampanjen er ”Peace=Future, The math is easy”. I år markeres den internasjonale fredsdag samme år som lanseringen av 2010 som det internasjonale ungdomsåret, noe som viser FNs fokus på den store innflytelse og betydning ungdoms engasjement har, både lokalt og globalt.  Den internasjonale fredsdag markeres også samme år som FNs toppmøte om tusenårsmålene i New York 20.-22. september, og ungdoms engasjement spiller en viktig rolle i å nå tusenårsmålene.

Ungdom, fred og utvikling henger tett sammen. Fred fremmer utvikling og utvikling er en forutsetning for utdanning. Utdannede, opplyste ungdom skaper grobunn for fred, sikkerhet og bærekraftig utvikling.

13. juni 2010 lanserte FNs generalsekretær Ban Ki-moon en 100-dagers nedtelling til den internasjonale fredsdag. Ban Ki-moon oppfordrer ungdom over hele verden til å engasjere seg ved å dele sine erfaringer og fortelle verden hva de gjør for å fremme fred og utvikling. HER kan du lese deres historier. Det har blitt opprettet facebook side for den internasjonale fredsdag og FN oppmuntrer Facebook medlemmer til å bli fan av siden og promotere den blant venner og bekjente.

FN oppfordrer alle medlemslandene til å markere dagen i sine land, gjennom informasjonsformidling og arrangementer. Ban Ki-moon oppfordrer skoler, ungdomsorganisasjoner og lokale medier til å fortelle om de har noen pågående freds prosjekter.

Den offisielle lanseringen av dagen finner sted i FNs hovedkvarter i New York, fredag 17. september kl. 08.45. Ban Ki-moon kommer til å ringe fredsklokken, og arrangementet blir vist direkte HER.