FN med ny statusrapport om Tusenårsmålene

0
688

Store framskritt i kampen mot fattigdom og sult de siste 15 årene risikerer nå å gå tapt på grunn av den globale økonomiske krisen, sier FNs generalsekretær Ban Ki-moon i en rapport som legges fram i dag. I 2009 risikerer opp til 90 millioner flere mennesker å bli ekstremt fattige, og over én milliard mennesker sulter og er kronisk underernærte.
 
I rapporten advarer generalsekretæren om at utviklingen i verden går for sakte til at det er mulig til å nå Tusenårsmålene innen 2015. Det eneste målet som til nå har vært innen rekkevidde – å halvere fattigdommen – er også i faresonen fordi den positive utviklingen har stoppet opp eller til og med gått tilbake.

Vi kan ikke la det vanskelige økonomiske klimaet hindre oss i å leve opp til forpliktelsene våre fra år 2000. Verdenssamfunnet må ikke snu ryggen til de fattigste og mest utsatte, sier Ban Ki-moon.

Alle land har ansvar for at de åtte Tusenårsmålene nås. Målene, som ble vedtatt i 2000 og skal være nådd innen 2015, handler om å halvere fattigdom og sult, redusere barne- og mødredødelighet, stoppe spredningen av hiv og andre sykdommer, øke likestillingen og skape en miljøvennlig utvikling. De rike landene har lovet å gjøre dette mulig gjennom mer og bedre bistand, endrede handelsregler og gjeldsslette.

Målene kan fortsatt nås, selv i svært fattige land, med sterk politisk vilje og fortsatt nok bistand, sier Ban Ki-moon.

Rapporten viser likevel at de rike landene til nå ikke har levd opp til løftene om økt bistand som de ga på G8-møtet i Gleneagles i 2005 og på et FN-toppmøte samme år. Ban Ki-moon skriver i et åpent brev til lederne for verdens åtte rikeste land som treffes i Italia til uken, at bistanden til Afrika må opp med rundt 110 millioner kroner om løftene skal holdes.

Den globale økonomiske krisen rammer de fattigste hardt. Mange mister jobben og mangel på sosiale sikkerhetsnett gjør at mennesker tvinges til å kutte ned på maten og ta barna ut av skolen. Også bistanden går ned, siden bistanden ofte er knyttet til de rike landenes bruttonasjonalprodukt.

Samtidig minsker de fattige landenes mulighet til selv å finansiere utviklingsprogrammer, fordi eksportinntektene falt i siste kvartal av fjoråret, som en direkte konsekvens av krisen. 

Rapporten finner du her.

Kilde: UNDP

Foto: UNCDF/ Adam Rogers