Gje meg handa di, ven

0
668
hands

hands

20. desember 2012. I dagens globaliserte verden er det stort behov – og store muligheter – for å gjøre den globale solidaritet enda mer solid. Temaet for årets internasjonale solidaritetsdag er globalt partnerskap for å bygge felles velstand.

– Årets markering av den internasjonale solidaritetsdagen finner sted i en periode med dramatiske forandringer. Mennesker over hele verden krever mere politisk frihet, ansvarlighet og likhet. Den globale gjensidige avhengigheten øker i omfang både innen økonomi, sosialt og miljømessig, sier FNs generalsekretær Ban Ki-moon i sin melding på dagen, og understreker at solidaritet er avgjørende for å løse problemene i vår globaliserte verden.

Solidaritetsdagen feires den 20. desember hvert år, som jo er en tid da mange ser fremover og beslutter sine nyttårsforsetter for det kommende året.

– Tross fremgang med å nå tusenårsmålene, må vi intensivere vår innsats før fristen i 2015. Samtidig legger vi fundamentet til post-2015 dagsordenen. Prosessen skal være medbestemmende, med gehør for synspunkter fra utviklingseksperter og alminnelige borgere rundt omkring i verden, forklarer Ban.

– Vi kan nå våre felles mål hvis folk får delta i utarbeidelsen og gjennomføringen av planer, politikk og programmer for å forme vår felles fremtid. Forpliktelser uten gjennomføring er ord uten mening, fastslår han.

– På den internasjonale solidaritetsdagen oppfordrer jeg alle verdens innbyggere til å hjelpe oss med å øke solidariteten som en global familie – og nå våre felles mål.