Indias kvinner kjemper for forandring

0
674


9. JUNI, 2014 – Etter flere tilfeller med grov vold mot kvinner og jenter i India, har tusenvis av kvinner nå tatt opp kampen for sine rettigheter. I flere byer på landsbygda i den sentrale regionen Madhya Pradesh har kvinner organisert seg for å styrke sine rettigheter og bedre leveforholdene.

Takket være et FN-støttet prosjekt ledet av de regionale myndighetene har kvinner organisert seg i ulike «Sharuya Dak», mot- og styrkebrigader, som kjemper mot vold, korrupsjon og underernæring.

Kvinner i 2733 byer i seks ulike disktrikt har etablert komiteer med lokale ledere for å motarbeide de rådende holdningene mot kvinner og finne lokalt forankrede løsninger på problemet. «Det finnes så mange problemer her – kjønnsbasert vold, alkoholisme, gambling, barneekteskap… ofte kommer de beste løsningene ikke fra politimyndigheter, men fra lokalsamfunnet selv, i form av positivt gruppepress», sier distriktsprogramlederen Manoj Nayak.

Brigadene har også tilbakeført kontrollen over måltidsplanleggingen for en statlig støtet skole, etter en tre år lang kamp. Mange av barnene på skolen led av underernæring og ble servert forurenset ris. «Vi kjempet i tre år, lærerne truet oss konstant, men vi ga ikke opp», sier en av brigadenes medlemmer.

Brigadene har også fått i stand spesielle lokaler for alkoholservering og gambling, så byene blir avlastet. Toaletter har blitt satt opp flere steder, så kvinner ikke lenger behøver å gå flere kilometer for å gjøre sitt fornødne og risikere å bli utsatt for angrep på veien. Tilfellene av barneekteskap har blitt redusert og en dør-til-dør-kampanje har blitt påbegynt for å rense plasser med stillestående vann som truer barns helsetilstand.

Kvinene i brigadene, som ofte har blitt giftet bort, er analfabeter eller ofre for kjønnsbasert vold, har sakte, men sikkert begynt å forandre sine – og deres døtres – liv.