Lykke midt i en pandemi

0
932

Selv i urolige tider som den vi gjennomlever nå er det grunner til å være lykkelig, og særlig i dag: I dag er Den internasjonale dagen for lykke!

Siden 2013 har FN feiret Den internasjonale dagen, med mål om å anerkjenne viktigheten av lykke for alle mennesker på jorden. I 2015 lanserte FN sine 17 bærekraftsmål. Blant dem finner man målene om å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og beskytte naturen – tre grunnleggende aspekter for menneskelig lykke.

FN oppfordrer folk i alle aldre, hvert klasserom, hver bedrift, og hver statlig myndighet til å bli med i feiringen av Den internasjonale dagen for lykke.

Bakgrunn

FNs generalforsamling erklærte12. juli 2012 i sin resolusjon 66/281 at 20. mars skulle markeres som Den internasjonale dagen for lykke. Målet var å anerkjenne lykke og god livskvalitet som viktige aspekt i de universelle målsettinger og ambisjoner alle mennesker har, og bidra til at disse skal inkluderes i enkeltlands sosialpolitikk. Dagen har også bakgrunn ønske om å fremme en mer inkluderende og rettferdig tilnærming til økonomisk vekst, som innebærer bærekraftig utvikling, utrydding av fattigdom, og glede og velferd for alle mennesker. Bhutan, et land som siden tidlig 70-tall har vektlagt nasjonal lykke over nasjonal velstand, tok initiativ til dagen.