— Inkludere menneskerettigheter til Rio+20

0
622
Navi Pallay, FNs menneskerettighetssjef, oppfordrer alle FNs medlemsland om å sikre at menneskerettigheter blir grundig integrert i diskusjonene og i det endelig resultatet av Rio+20-toppmøtet.

Navi Pallay, FNs menneskerettighetssjef, oppfordrer alle FNs medlemsland om å sikre at menneskerettigheter blir grundig integrert i diskusjonene og i det endelig resultatet av Rio+20-toppmøtet.

Forhandlingene fram mot Rio+20 konferansen nærmer seg den avgjørende fasen. Navi Pallay, FNs menneskerettighetssjef, oppfordrer alle FNs medlemsland om å sikre at menneskerettigheter blir grundig integrert i diskusjonene og i det endelig resultatet av Rio+20-toppmøtet.

Det er gått 20 år siden Rio-erklæringen i 1992 og i juni i år er det klart for en ny FN-konferanse om bærekraftig utvikling. ”Dessverre gir utkastet til forhandlingsresultatet av Rio+20 konferansen ikke uttrykk for å ta hensyn til menneskerettighetene”, uttalte Pillay i et brev til FNs medlemsland.

«I de siste årene har folk tatt til gatene i alle deler av verden for markere sitt krav om fundamentale menneskerettigheter – i mange tilfeller med stor personlig risiko», sa Pillay. «For at Rio+20 skal bli en suksess må sluttresultatet sørge for at beskyttelsen av fundamentale menneskerettigheter er på plass».

Pillay advarte om at mangel på sammenheng mellom internasjonale menneskerettigheter, miljøstrategi og økonomisk politikk kan undergrave alle tre delene.

Strategier basert på et begrenset forsøk på å oppnå økonomisk vekst uten å ta hensyn til likestilling og rettferdighet, miljøhensyn, sosiale forhold og menneskerettidigheter vil både svikte de økonomiske målsetningene, risikere å skade planten og svekke menneskers fundamentale rettigheter, utrykte Pillay.

FNs menneskerettighetssjef understreket at det var flere eksempler på prosjekter målrettet mot bærekraftig utvikling som påvirker rettigheter av allerede sårbare samfunn, noe som fører til jordløshet, hjemløshet og økonomisk fordrivelse.

Teknokratiske prosesser har ekskludert kvinner fra beslutningsorgan, økonomisk og sosial ulikhet er blitt forverret, urbefolkninger er blitt truet på deres land og levevilkår, den knappe tilgangen på matvareproduksjon er noen ganger blitt ledet bort til fordel for produksjon av biobrensler, og massive infrastrukturprosjekter har resultert i tvangsforflytning og omplassering av hele samfunn, sa Pillay.

«Enkelt sagt: deltagelse, ansvarliggjøring, ikke-diskriminerende og tilrettelagt utvikling er mer effektiv, mer rettferdig og tilslutt mer bæredyktig.

Pillay presiserte at 1992 Rio-erklæringen er blitt feiret for sin integrerende tilgang til økonomisk- og sosial utvikling og miljømessig beskyttelse, og fordi den var gjennomgående preget av essensielle menneskerettighetshensyn for bærekraftig utvikling.

Hun oppfordrer alle medlemsstater til å forplikte seg til å sikre en sammenheng mellom deres internasjonale menneskerettighetsforpliktelser og deres krefter for å fremme en grønn økonomi.

Bildetekst: Navi Pallay, FNs menneskerettighetssjef, oppfordrer alle FNs medlemsland om å sikre at menneskerettigheter blir grundig integrert i diskusjonene og i det endelig resultatet av Rio+20-toppmøtet.