FN eksperter bekymret over represalier mot kinesiske aktivister

0
650
The Human Rights Council. UN Photo/Jean-Marc Ferré

The Human Rights Council. UN Photo/Jean-Marc Ferré
16. OKTOBER, 2013 – En gruppe uavhengige menneskerettighetseksperter utsendt av FN har uttrykkt alvorlig bekymring over rapporter om kinesiske menneskerettighetsaktivister utsatt for represalier etter forsøk på å ta del i en større menneskerettighets vurdering av Kina, i samarbeid med FN.

I anledning månedens andre gjennomgåelse av menneskerettighetssituasjonen i Kina skal aktivister ha blitt truet, arrestert og utestengt fra å delta i demonstrasjoner, det er også rapporter som tilsier at aktivister har blitt nektet å forlate Kina. Det er FNs menneskerettighetsråd som skal gjennomgå situasjonen i Kina, gjennomgåelsen vil finne sted 22. oktober, 2013 i Geneve.

«Det å true medlemmer av sivilsamfunnet fordi de forsøker å bidra til en viktig internasjonal dialog er totalt uakseptabelt,» uttalte FNs uavhengige menneskerettighetseksperter, de la til: «sikringen av fri deltagelse i sivilsamfunnet for alle, inkludert menneskerettighetsforkjempere og andre nasjonale aktører, er avgjørende i denne prosessen.»

Espertene forklarte videre: «disse sakene er en del av et større mønster, hvor vi ser en økning i tilfeller av trakassering gjort av Kinesiske myndigheter mot de som kjemper for at offentlige tjenestemenn skal holdes til ansvar, mer innsyn i statsapparatet, samt reformer i lovverket og politisk»

Ekspertene har mottatt informasjon som tilsier at menneskerettighetsaktivistene Cao Shunli og Chen Jianfang ble hindret fra å ombordstige en flygning til Geneve, hvor de var ventet for å delta i aktiviteter organisert i anledning møtet i FNs menneskerettighetsråd i september.

Chen Jianfang skal angivelig ha blitt fortalt at hun er forbudt utreise for livstid, mens Cao Shunli ble anholdt av kinesiske myndigheter 14. september. Cao Shunlis familie skal ikke ha mottatt noen formell varsling om hennes anholdelse.

Ifølge ulike rapporter skal kinesiske aktivister, som har demonstrert siden juni for deres rett til deltagelse og for å motta informasjon om kinas rapport i anledning gjennomgåelsen, blitt truet av lokale myndigheter ved flere anledninger.

«Disse rapportene tyder på at det har blitt gitt represalier til de som forsøker å samarbeide med FN», sa FNs spesialutsending for menneskerettigheter Margaret Sekaggya. «Aktivister spiller en nøkkelrolle i å holde stater ansvarlige for deres implementering av menneskerettighetene, dette inkluderer også på det internasjonale nivå. Deres legitimitet bør være respektert.»
Kina aksepterte anbefalingene fra gjennomgåelsen i 2009 om å innføre en styrking av sitt engasjement med sivilsamfunnet for å promotere og beskytte menneskerettighetene.
De kinesiske myndigheter informerte FN ekspertene om at ikke-statlige organisasjoner ble konsultert før møtet angående gjennomgangen, og at utkastet for den nasjonale rapporten var tigjengelig på deres ofisielle nettside og åpen for kommentarer.