Diplomat: FNs fredbevarende styrker må forbli fleksible og tilpasse seg den økende etterspørselen

0
677

De forente nasjoners fredsbevarende operasjoner må fortsette å utvikle seg i en periode med vedvarende høy etterspørsel. Antall blå hjelmer utstasjonert rundt om i verden er historisk høyt og økende med nesten 100 000, og det årlige budsjettet har mer enn doblet seg på fem år til 5,7 milliarder dollar, sa en høytstående FN diplomat i dag.

”Fornyelse ved denne evnen har vært redningslinjen for FN-oppdrag,” sa visegeneralsekretær for fredsbevaring, Jean-Marie Guéhenno, til Generalforsamlingens spesialkomité for fredsbevarende oppdrag. Han redegjorde der for en rekke nye planer, fra FNs rådgivende rolle for militær og politi i forbindelse med en Afrikanske Union-styrke i Sudans krigsherjede Darfur-region, til personell på utlån fra andre oppdrag slik som på Øst-Timor, Libanon og Nepal.

”Det er på denne tilpasningsevnen vi nå må bygge. Vi må vende vår evne til forandring om til et redskap for å skape en sterkere, mer profesjonell og effektiv fredsbevaring, selv i en periode med stor operativ etterspørsel.”

Han fremhevet den nye strukturelle reformen foreslått av generalsekretær Ban Ki-moon om å dele det nåværende Departementet for fredsbevarende oppdrag (DPKO) opp i ett departement for fredsoperasjoner og ett for feltstøtte, begge ledet av en visegeneralsekretær, tilsvarende lederskapsnivået for dagens DPKO-sjef. De to nye departementene skal være spesialiserte men jobbe tett sammen.

Les mer (på engelsk)