FNs fond mot kvinnevold fyller 10 år

0
743

FNs fond mot kvinnevold fyller ti år i år. Siden fondet ble opprettet i 1997, har det delt ut nesten 13 millioner dollar til 226 program som arbeider med aktiviteter mot vold mot kvinner. Dets oppgaver er å føre sammen mennesker som arbeider med disse spørsmålene på ulike hold i verden, og gjennom små prosjekt å forsøke å påvirke lover og holdninger samt å sette disse spørsmålene på den politiske dagsordenen. Aktivitetene omfatter blant annet kampanjer og prosjekt for å utdanne lovgivere, helsepersonell, lærere og myndigheter slik at de kan forebygge vold mot kvinner.

Fondet er den eneste multilaterale mekanismen som delar ut støtte til lokale, nasjonale og regionale program som arbeider med aktiviteter mot kjønnsbasert vold, den upprättades av Generalforsamlingen enligt resolution 50/166 och administreres av FNs utviklingsfond for kvinnor, UNIFEM.

Mer informasjon om fondet her.
 
UNIFEMs årlige rapport ble publisert forrige uke og beskriver blant annet fondets arbeid for å forbedre likestilling, for å støtte kvinners økonomiske sikkerhet og kampen mot spredningen av HIV/AIDS.

Les hele rapporten her.