Budskap på Den internasjonale dagen for frivilliges arbeid for økonomisk og sosial utvikling

0
668

Fra FNs generalsekretær

Årets naturkatastrofer har belyst de uvurderlige bidragene fra frivillige i samfunnet vårt. Fra de oversvømmede gatene i New Orleans til de ødelagte landsbyene i Pakistan har vanlige mennesker overkommet ekstraordinære utfordringer. De har frivillig bidradd med deres tid, energi og ferdigheter for å redde liv og gjenoppbygge samfunn. Deres ytelser har vist oss det beste av menneskeheten.

Dette har de til felles med utallige mennesker rundt om i verden som hver dag jobber frivillig for ”stille kriser”. Disse ukjente heltene vet alt for godt at fattigdom, sykdom og sult er like dødelig og ødeleggende som jordskjelv, orkaner og tsunamier. Enkeltindivider, både gamle og unge, av alle nasjonaliteter, etnisk tilhørighet og trosoppfatning påtar seg disse utfordringene i samfunnene deres og melder seg som frivillige for å utgjøre en forskjell. De er de ekte forkjemperne i vårt arbeide for å oppnå tusenårsmålene.

Selvfølgelig arbeider de ikke alene, og det kan de heller ikke gjøre. Verdensledere gjentok på toppmøtet i september at oppnåelse av tusenårsmålene krever kollektiv handling. Dersom fattigdom skal bli historie må stater, det sivile samfunn og den private sektor, samt frivillige, delta aktivt. En samlet tilnærming er spesielt viktig i land som ikke kan oppnå disse målene uten drastiske tiltak.

Senere denne måneden vil De forente nasjoners generalforsamling vurdere fremgangen i oppmuntring av frivillig arbeid siden det internasjonale året for frivillige i 2001. Det er en anledning hvor medlemslandene kan bygge på fremskrittene fra det internasjonale året. I tillegg er det en mulighet til å ta nye skritt for å realisere de frivilliges potensiale i utviklingsprosessen.

På den internasjonale dagen for frivilliges arbeid for økonomisk og sosial utvikling, la oss huske på det store antallet av medborgere som gjennom små og store handlinger gir håp til de mange vanskeligstilte i verden hver eneste dag. La oss sørge for at denne vidunderlige ressursen, som er rikelig tilgjengelig i alle land, blir anerkjent og støttet i arbeidet for en mer fremgangsrik og fredelig verden.