Ban Ki-moon’s budskap for den internasjonale urfolksdagen – 9. August 2011

0
653
Urfolk i Kasakhstan - Verdens Urfolkdag 9. August 2011

Urfolk i Kasakhstan - Verdens Urfolkdag 9. August 2011På den internasjonale dagen for alle verdens urfolk bekrefter vi på nytt de rettighetene alle urfolk har, samt vårt felles ansvar for å fremme verdiene om egenkapital, rettferdighet og verdighet for alle.

Urfolk representerer et oppsiktsvekkende mangfold – 5 000 distinkte grupper i over 90 forskjellige land. De utgjør mer enn 5 prosent av verdens befolkning, over 370 millioner mennesker. Sammen er de voktere av en verdifull og ofte raskt forsvinnende kulturarv. Vi ser deres kreativitet og innovasjon i kunst, litteratur og vitenskap. Disse bidragene er understreket av temaet for årets markering: ”Urfolkenes design: En feiring av historier og kulturer, en skapelse av vår egen fremtid.”

Urfolk møter mange utfordringer for å opprettholde deres identitet, tradisjon og skikker, og deres kulturelle bidrag er til tider utnyttet og kommersialisert, med lite eller ingen anerkjennelse. Vi må jobbe hardere for å anerkjenne og styrke deres rettigheter til å kontrollere sine egne åndsverk, og hjelpe dem til å beskytte, utvikle og bli kompensert rettferdig for den kulturelle arven og tradisjonelle kunnskapen som til syvende og sist er til nytte for oss alle.

Jeg oppfordrer alle medlemsland til å gjøre konkrete tiltak for å adressere de utfordringer som urfolk møter – inkludert marginalisering, ekstrem fattigdom og tap av land, territorier og ressurser. Alle land bør også forplikte seg til å stoppe de alvorlige menneskerettighetsbruddene urfolk blir utsatt for i mange deler av verden.

Når vi nå ser framover mot Verdenskonferansen om Urfolk i 2014, vil jeg oppfordre alle medlemsland til å jobbe i samarbeid med sine urfolk for å finne praktiske idéer og forslag til handling, til denne viktige samlingen.

La oss sammen feire og anerkjenne de historiene, kulturene og de unike identitetene som urfolk rundt om i verden representerer. På samme tid, la oss sammen styrke deres rettigheter og støtte deres ambisjoner.

 

Foto: FN/F Charton