FNs Global Compact samler 500 bedriftsaktører i København

0
679
alt

alt

København 17. mai 2011: Global Compact holder denne uken en nettverkskonferanse i København. Her vil aktører og eksperter fra verdens største sammenslutning av ansvarlige virksomheter arbeide for å sikre at private virksomheter i større grad forplikter seg til å handle bærekraftig, slik at de støtter opp om den bredere FN-dagsordenen.

I en rekke arbeidsgrupper vil deltakerne diskutere sosiale og miljørelaterte emner av relevans for næringslivet. Arrangementet løper over fem dager, og det vil være representanter til stede fra nesten 500 av de mest aktive virksomhetene og organisasjonene som er medlemmer av FNs Global Compact.

– Møtet i København markerer at vi nå for første gang på tvers av emner og regioner samler praktiserende og eksperter fra Global Compact-familien, sa Georg Kell, som er administrerende direktør for FNs Global Compact-initiativ.

– Vi håper at deltakerne vil bruke denne muligheten til å lære mer om dette initiativets arbeid, og se utover deres egne områder mot det større spekteret av emner som Global Compact adresserer.

Under FNs Global Compact-uke holdes også initiativets første årsmøte. Her vil deltakerne se nærmere på hvordan innsatsområder innenfor bærekraftighet er blitt integrert i de forskjellige virksomhetenes strategier. Møtet, som starter i dag, har til formål å hjelpe aktører til å se ut over sine egne fokusområder – slik som klimaendringer, menneskerettigheter eller arbeidstakerrettigheter – og dermed bedre kunne koble seg til det bredere spekteret av områder relatert til bærekraftighet, og slik bevege seg mot mer gjennomgripende organisatorisk nytenkning.

Det vil i forbindelse med FNs Global Compact uke også bli avholdt temaspesifikke møter i Global Compacts arbeidsgrupper. Emnene vil omhandle blant annet anti-korrupsjon, bærekraftighet i forskyningskjeden, og det årlige nettverksmøtet for Global Compacts nasjonale og regionale avdelinger. Mer enn 90 land vil være representert i dette nettverksmøtet, som forventes å lansere en formell diskusjon som skal brukes i forberedelsen av FNs konferanse om bærekraftig utvikling (Rio+20). Denne konferansen holdes i Brasil i juni 2012.

Mer informasjon om FNs Global Compact Week finnes på

http://unglobalcompact.org/NewsAndEvents/global_compact_week.html.

Medier kan delta på årsmøtet 18. mai.

Om FNs Global Compact

Global Compact er et internasjonalt initiativ startet av FN for å inndra private virksomheter i løsningen av noen av de store etiske, sosiale og miljømessige utfordringenene. Danmarj gar besluttet at virksomheter som leverer tjenester til staten og kommunene skal skrive under på at de overholder FNs prinsipper om sosial ansvarlighet.

Global Compact har mer enn 6000 deltakende bedrifter fra 135 land. Danmark er det 8. største Global Compact land i verden.

Kontakt
Matthias Stausberg, talsmann, UN Global Compact, +1-917-214-1337, [email protected]

Stine Kirstein Junge, kommunikasjonsmedarbeider UNDP Nordic Office, [email protected]