EU gir det videre

0
727
lapset

lapset

Årets fredsprisvinner EU erklærte i dag at de vil donere prispengene fra Nobels fredspris til fire bistandsprosjekter. Både FN og norske Flyktningehjelpen er blant de heldige mottagerne.

EU planlegger å nå ut til 23000 barn verden over og gjøre “barn av krigen” til “barn av fred”.

EU har bestemt seg for å gi prispengene til barn som ikke får vokse opp i fred. EU dobler prissummen, som i utgangspunktet er på 930 000 euro, til to millioner euro.  EU vil fokusere på barn i konfliktområder siden 90 prosent av konfliktens ofre i dag er sivile, og halvparten av dem er barn.  

Prispengene gis til Acteds arbeid med syriske flyktninger nord i Irak, UNHCRs innsats for å gjøre utdanning lettere tilgjengelig i Colombia og Ecuador, Redd Barna og Flyktningehjelpens arbeid med å tilby utdanning i  Ethiopia og Kongo, så vel som UNICEFs tilsvarende arbeid i Pakistan.

– Vi er glade og stolte over at vi er valgt ut som en av mottakerne av fredsprispengene. EUs beslutning om å gi pengene til utdanning for barn i konfliktområder er en anerkjennelse av at retten til utdanning gjelder for alle barn. Utdanning skal være en del av humanitær respons på linje med husly, mat og helsetjenester, men taper oftest kampen når midler til humanitære kriser skal fordeles. Fremdeles går bare to prosent av de totale humanitære midlene til utdanning, sier Elisabeth Rasmusson, generalsekretær i Flyktninghjelpen på deres nettsider.

Kilde: ECHO og Flyktningehjelpen