FNs klimamøte om ambisjoner – Nye forpliktelser i kampen mot global oppvarming

Fem år etter Parisavtalens forpliktelser i kampen mot global oppvarming oppfordrer FN til mer ambisiøse forpliktelser i mål om utslippsreduksjon.

FN er vertskap, i samarbeid med Storbritannia og Frankrike, for klimamøte 12. desember. Toppmøtet har som formål at land skal forsterke klimaforpliktelser med konkrete tiltak, i forkant av den globale klimakonferansen COP26 i Glasgow neste november. Aktiv handling må iverksettes for å motvirke planetens temperaturstigningen.

Klimamøte finner sted i en tid hvor både EU, Storbritannia og mer enn 100 andre land har forpliktet seg til karbonnøytralitet innen 2050. Europeiske ledere har også vedtatt å redusere klimagassutslipp med minimum 55% innen 2030.

FNs generalsekretær António Guterres advarte i en tale til Nobels Fredsprisforum at «uten seriøse handlingstiltak er vi på vei mot en katastrofal temperaturstigning på mellom 3 til 5 grader dette århundre.

Generalsekretæren har tidligere understreket at en global koalisjon for karbonnøytralitet må stå sentralt i klimakampen.

«Land og by, bank og bedrift, bør alle vedta planer for det grønne skiftet og netto nullutslipp innen 2050,» uttalte Guterres.

Les også: Guterres advarer det Nordiske råd: Bærekraftig utvikling i fare

Foto: Jacqueline Godany/Unsplash

FNs miljøprogram (UNEP) utga denne uken sin utslippsrapport for 2020, og advarte at til tross en liten nedgang i klimagassutslipp som følge av pandemien, er verden fortsatt på vei mot «en katastrofal temperaturstigning på mer enn 3 grader dette århundre.» Denne utviklingen overskrider målene fra Parisavtalen som hadde en ideell stigning på 1.5 grader som mål.

Les også: Guterres etterlyser en sterk koalisjon for å nå nullutslipp

Tidligere denne måneden publiserte også Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) at 2020 har vært et av de varmeste årene mellom 2011-2020, som allerede er det varmest registrerte tiåret.

Foto: UN Photo

«Det er nå tydelig at vi må begrense temperaturstigningen til 1.5 grader og oppnå karbonnøytralitet innen 2050,» sa FNs visegeneralsekretær Selwin Hart, som leder FNs handlingsgruppe for klima.

På denne helgens klimatoppmøte er det ventet at alle deltakerland skal redegjøre for nye skadebegrensende tiltak, under de årlige nasjonalbestemte bidragene (NDC).

 

Mer enn en fjerdedel av toppmøtets 77 regjeringsledere er fra Europa.

Til tross for de mørke utsiktene understreket FNs visegeneralsekretær at «flere og flere land anerkjenner behovet for seriøse og ambisiøse tiltak,» og at klimamøtets formål er å «skape enda mer omfattende forpliktelser ved inngangen til 2021.»

FNs globale klimakonferanse COP26 i Glasgow neste år har som hovedformål å øke innsatsen for å nå klimamålene fra Parisavtalen.

Les også: Guterres oppfordrer EU til 55% utslippskutt innen 2030

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19