Fokus på likestilling i utviklingsagendaen «Post-2015»

0
620
genderequalitypost2015

genderequalitypost2015
20.02.13 FNs tusenårsmål (MDGs) om fattigdom, utdanning, likestilling og helse skal etter planen oppfylles innen 2015. FNs konferanse om utviklingsagendaen «Post-2015», som fant sted i København 18.-19. februar, anbefaler FN å fokusere på ulikhet og diskriminering når utviklingsmål for kommende tiår gjennomgås.

Konferansen ble ledet av FNs barnefond (UNICEF) og UN Women og ble støttet av Danmark og Ghanas regjeringer.

Et av hovedfokusene under konferansen var likestilling. ”Det er fortsatt mye arbeid som må gjøres – til og med i høyt utviklede land», sa Richard Morgan, seniorrådgiver i UNICEF. Før konferansen fikk befolkningen og organisasjoner sjansen til å dele sine meninger om 175 skriftlige bidrag som tok for seg forskjellige problemstillinger angående ulikhet. Det mest debatterte temaet var likestilling mellom kjønnene.

«Et samfunn som svikter kvinner (og jenter), svikter også seg selv», sa for eksempel Manese fra Sør-Afrika.

Likestilling handler ikke om overføre muligheter fra menn til kvinner, men heller om å realisere alles rettigheter ved å forsikre at forholdene legges til rette for at alle kan oppnå sitt fulle potensial. Konferansen understrekte i tillegg at menn og gutter spiller en viktig rolle i å fremme likestilling, noe de faktisk også selv drar nytte av.

Bidrag til konferansen kom fra mennesker verden rundt med forskjellige perspektiv og var derfor svært lærerikt. De fleste delte likevel synspunktet at responsen til ulikhet må baseres på menneskerettigheter og at utviklingsagendaen Post-2015 må reflektere dette.

«Fristen for tusenårsmålene nærmer seg og vårt mål er å forsikre at det nye rammeverket for utvikling retter det globale søkelyset mot menneskerettigheter, bærekraftig utvikling, og fred og sikkerhet – uten å gjenta feilene til tusenårsmålene”, sa Laura Turquet fra UN Women.