Forplikter seg til å gi økt bistand og gunstig markedstilgang

0
631
alt

alt

Istanbul, 13. mai:

En internasjonal tiårsplan for 48 økonomisk sårbare land ble annonsert i dag av den tyrkiske utenriksministeren Ahmet Davutoğlu på den siste dagen av FN-konferansen i Istanbul.

Landene ble enige om handlingsprogrammet ”Istanbul Programme of Action”, der de enes om å arbeide for god markedsadgang for alle de minst utviklede landene (LDC-land), blant annet gjennom redusering eller eliminasjon av vilkårlige og ubegrunnede ikke-tariff barrierer.

Land som bidrar med bistand forpliktet seg til å nå målet om at mellom 0.15-0.20 prosent av den nasjonale inntekten skal gis i offentlig bistand (ODA) under den fjerde FN-konferansen om de minst utviklede landene (LDC-IV) som ble holdt 9.-13. mai i Tyrkia.

Dette vil innebære en betydelig økning i bistanden til de minst utviklede landene, siden bistandsnivået ligger på litt under 0,1 prosent av givernes brutto nasjonalinntekt.

Et karakteristisk trekk ved planen er at den vektlegger produksjonskapasitet – å bygge opp infrastruktur, humankapital og styringsevne i de minst utviklede landene. På grunn av reformer, gunstigere forretningsmiljøer og en kraftig økning av priser på primærvarer i disse landene i løpet av de siste ti årene, har vekst i disse landene faktisk oversteget både den gjennomsnittlige veksten verden over og den gjennomsnittlige veksten i utviklingsland.