Forventer engasjement og forpliktelser under klimatoppmøte i Cancùn

0
643
alt

alt

FNs klimatoppmøte i Cancùn, Mexico startet mandag og toppmøte oppfordrer til økt engasjement og kompromisser deltakerne imellom.

I åpningstalen la den meksikanske presidenten Felipe Calderòn vekt på de ulike naturkatastrofene verden har vært vitne til de siste årene, og muligheten for at disse katastrofene har vært et resultatet av klimaendringer.  Orkanen i Mexico i 2009, flommen i Pakistan og skogbrannene i Russland rammer de fattigste og de mest sårbare i samfunnet, understreket han. Presidenten oppfordret til økt engasjement og la vekt på ansvaret vi har ovenfor de kommende generasjoner. ”Verdens øyne er rettet mot toppmøte” sa han videre.

”Klimaendringer er en global utfordring. Dette innebærer at deltakerne representerer millioner av mennesker som forventer fremgang i forhandlingene”, sa presidenten. 

Det 2 uker lange toppmøte er den sekstende konferansen med 194 deltakere som undertegnet FNs klimakonvensjon (UNFCCC) og er det sjette møtet med 192 deltakere som undertegnet Kyoto protokollen.

I følge FNs sjef for klimakonvensjonen Patricia Espinosa, gir toppmøte i Mexico deltakerne en unik sjanse til å inngå avtaler som omhandler teknologi overføring, skogbruk og opprettelsen av et pengefond som skal finansiere klima tiltak. UNFCCCs generalsekretær Chistiana Figueres understreket i åpningstalen at regjeringer viste et økende engasjement i kampen mot klimaendringer og utsiktene for inngåelsen av en internasjonal klima avtale var gode. Samtidig la hun vekt på utfordringene deltakerne står ovenfor, spesielt de politiske.

Det er rundt 15,000 deltakere på toppmøte i Cancùn og inkluderer representanter fra de 194 land som har undertegnet FNs klimakonvensjon, representanter fra finans og industrisektoren, miljøorganisasjoner, og forskingsinstitusjoner