Generalsekretæren: 60-års jubileet for forhindring og avstraffelse av forbrytelsen folkemord

0
645

For 60 år siden vedtok FN Konvensjonen for forhindring og avstraffelse av forbrytelsen folkemord. Konvensjonen var et direkte resultat av forsøket på å utrydde den jødiske befolkningen under Holocaust.

Konvensjonen holder de statene som har signert ansvarlige for å forhindre og straffe folkemord- og handle mot dem som dreper eller forårsaker andre alvorlige handlinger med intensjonen om å utrydde en nasjonal, etnisk eller religiøs gruppe. Slike forsøk er under konvensjonen straffbare handlinger. 

Arbeidet til FN når det gjelder å forhindre folkemord tar for seg en lang rekke aktiviteter. Vi promoterer menneskerettigheter, lover og fundamental likhet mellom alle mennesker.

Gjennom sitt globale nærvær tilbyr FN praktisk assistanse for å bygge demokratiske institusjoner og løse konflikter gjennom fredelige metoder. Vi har etablert et kontor for å forhindre folkemord. Og i 2005 gikk alle medlemsstatene med på en banebrytende avtale, nemlig ansvaret for å beskytte, som vil forhindre at nasjonale ledere skjuler misbruk bak unnskyldningen om selvråderett.

Til tross for disse og andre tiltak mot folkemord, opplever verden fortsatt avskyelige handlinger som ødelegger menneskelig verdighet. Altfor ofte har den internasjonale responsen vært utilstrekkelig.

På dette jubileet, ber jeg de statene som ikke har gjort det allerede, om å underskrive konvensjonen. Jeg ber alle stater om å forhindre folkemord og andre alvorlige brudd på menneskerettighetene som kan ende i folkemord. Vi må gjøre alt i vår makt for å sikre at barna våre lever uten frykt for å bli drept, fordi de tilhører en etnisk, nasjonal eller religiøs gruppe.

  

Foto: FN/Mark Garten
Generalsekretæren møter barn fra Rwanda ved en seremoni i New York, som markerte at det er 14 år siden folkemordene startet i Rwanda.

Dato: 7 april 2008