Generalsekretærens budskap: Internasjonal AIDS-dag

0
775

På denne 20. Internasjonale Aids-dagen, er vi ved begynnelsen av en ny tid.

Færre mennesker blir smittet av HIV. Færre mennesker dør av AIDS.

Årsaken til denne suksessen er at mennesker over hele verden gjør sitt beste for å stoppe spredningen av HIV/AIDS. Regjeringer holder sine løfter for å øke tilgangen til forebyggende tiltak for HIV, behandling og støtte.

Men dette er bare begynnelsen. Det finnes ingen tid til å bli passiv.

AIDS vil ikke forsvinne med en gang. Mennesker smittes av HIV-viruset fortere enn vi kan gi dem behandling. AIDS er fremdeles en av de ti største dødsårsakene globalt, og sykdommen er dødsårsak nummer en i Afrika.

Utfordringen er nå å fortsette lederskapet. Vi må holde frem der vi har startet. Og vi må overholde dette løftet.

Vi må gjøre slutt på stigmatiseringen og diskrimineringen som hindrer at så mange mennesker lærer hvordan man skal forhindre HIV og få god behandling. Og vi trenger ressurser- nok til å sikre tilbud som vil ha en viktig rolle i samfunn og nasjoner. 

Behovet for å lede og holde løfter for å stoppe AIDS er like viktig som alltid. 

Jeg leste nylig om en kongolesisk, HIV- positiv kvinne som fikk medisiner gjennom FN. Hun er nå en del av en gruppe som kalles ”håp- formidlere”, som hjelper andre familier som må hanskes med HIV.

På Internasjonal AIDS-dag, la oss alle love å formidle håp, støtte og oppmuntring til de som er rammet, og skape en fremtid uten AIDS.

Takk skal dere ha.