Generalsekretærens budskap på den internasjonale dagen for verdens urfolk

0
656

9. august 2008

 

I 1994 fastsatte FNs generalforsamling at den 9. august skulle være den internasjonale dagen for verdens urfolk. Det var mange grunner til at de gjorde dette, men den grunnleggende motivasjonen var at generalforsamlingen anerkjente nødvendigheten av at FN klart tok et standpunkt for å fremme og beskytte urfolks rettigheter slik at en kunne sette en stopper for at urfolk stadig ble marginalisert, levde i ekstrem fattigdom, ble fratatt eiendomsretten av den tradisjonelle jorda deres og de andre alvorlige menneskerettighetsbruddene de har vært, og fortsatt er, utsatt for. Urfolkenes lidelser har faktisk representert noen av de mørkeste hendelsene i menneskehetens historie.

Selv om dette var viktig, var det bare innledningen til fjorårets vedtak, som virkelig var en milepæl i historien. Generalforsamlingen vedtok da FNs erklæring om urfolks rettigheter. Dette er et steg i riktig retning for å fremme urfolks menneskerettigheter. Denne erklæringen gir et rammeverk som stater kan bruke for å skape eller gjenoppbygge sine relasjoner til urfolk. Erklæringen er et resultat av mer enn to tiår med forhandlinger, og gir en unik mulighet for stater og urfolk til å styrke sine forhold, fremme forsoning, og forsikre om at historien ikke gjentar seg. Jeg oppfordrer medlemslandene og urfolk til å komme sammen i gjensidig respekt, og bruke erklæringen for det den er verdt for å skape en ekte og positiv effekt i hele verden.

Fordi 2008 er det internasjonale året for språk er denne internasjonale dagen også en mulighet til å anerkjenne den stille krisen som rammer mange av verdens språk, av disse er et overveldende flertall språk som urfolk snakker. Tapet av disse språkene vil ikke bare svekke verdens kulturelle mangfold, men også vår kollektive kunnskap. Jeg oppfordrer land, urfolk, FN-systemet og all relevant aktører til å ta umiddelbare skritt for å beskytte og fremme språk som er utryddelsestruet, og å sikre at denne fellesarven kan føres videre til framtidige generasjoner.

av Ban Ki-moon