Generalsekretærens budskap på Den internasjonale kvinnedagen

0
668

Jeg er glad og beæret over å kunne gi dere mine varmeste lykkeønskninger på Den internasjonale kvinnedagen, min første som generalsekretær for De forente nasjoner. Jeg håper dere alle vil komme til å kjenne meg som deres representant og alliert i årene fremover.

Denne dagen er en mulighet for oss alle – kvinner og menn – til å samles om en sak som omfavner hele menneskeheten. Å styrke kvinners stilling er ikke bare et mål i seg selv. Det er en forutsetning for skape et bedre liv for alle på jorden.

Ingen kan benekte bevisene for dette. Og ingen kan motsi utfallet av FN-toppmøtet i 2005 der ledere bekreftet at likestilling mellom kjønnene og menneskerettigheter for alle er forutsetninger for å fremme utvikling, fred og sikkerhet.

Likevel er vi fremdeles veldig langt unna fra å vende denne forståelsen om til global praksis. I nesten alle land er fortsatt kvinner underrepresentert i stillinger som beslutningstakere. Kvinners arbeid er fortsatt undervurdert, underbetalt eller ikke betalt i det hele tatt. Blant de mer enn 100 millioner barn som ikke går på skole, er de fleste jenter. Blant de mer enn 800 millioner voksne som ikke kan lese, er majoriteten kvinner.

Verst av alt, vold mot kvinner og jenter fortsetter i like stor grad på hvert kontinent, i hvert land og i hver kultur. Det er et overveldende offer på kvinners liv, på deres familier og på samfunn i sin helhet. De fleste samfunn forbyr slik vold, likevel er realiteten at det altfor ofte blir dekket over eller stilltiende tolerert.

Det er derfor Den internasjonale kvinnedagen er så viktig. Den understreker vårt ansvar for å arbeide for varige endringer av verdier og holdninger. Den anmoder oss om å arbeide sammen – myndigheter, internasjonale organisasjoner, det sivile samfunn og den private sektoren. Den oppfordrer oss til å arbeide for en forvandling i forholdet mellom kvinner og menn, i alle samfunnssjikt. Den byr oss å forsterke alle midler for å styrke kvinner og jenters stilling, fra utdannelse til mikrokreditt.

De forente nasjoner må gå foran i disse anstrengelsene. Jeg lover å gjøre alt jeg kan for å sørge for at det skjer, ikke bare på Den internasjonale kvinnedagen, men hver dag. Jeg ser frem til å arbeide med dere i vårt felles oppdrag.