Generalsekretærens budskap på den internasjonale ungdomsdagen

0
649
alt

FORENTE NASJONER

alt

 12. August 2010

Feiringen av den internasjonale ungdomsdagen, markerer også lanseringen av det internasjonale ungdomsåret, hvor årets tema er dialog og gjensidig forståelse.  

87 % av verdens ungdom mellom 15-24 år bor i utviklingsland, og mange lider som følge av sosiale og økonomiske utfordringer. Den globale finanskrisen har ført til høy arbeidsledighet blant ungdom, tøft arbeidsmarket, dårlig betalte jobber, og dårligere tilgang på utdanning. I takt med den gradvise stabiliseringen av økonomien burde ungdoms behov settes i fokus.

Fokus på ungdom er ikke bare et moralsk imperativ, men også en forutsetning for utvikling. I tillegg er det en unik mulighet: Initiativrik ungdom kan bidra til å forhindre økonomisk nedgang. Jeg blir stadig inspirert av ungdoms talent, idealisme og godvilje. Deres innsats for å utrydde fattigdom, hindre spredning av sykdommer, bekjempe globale klimaendringer og nå tusenårsmålene er uvurderlige. Jeg oppfordrer alle FNs medlemsland til å øke investeringen i ungdom, så de kan bidra enda mer.

I det internasjonale ungdomsåret vil FN i samarbeid med ulike ungdomsorganisasjoner, oppfordre til dialog og forståelse på tvers av generasjoner, kulturer og religioner. I en verden der ulike folkeslag og tradisjoner lever side om side, er det viktig at ungdom lærer å lytte, ha empati, akseptere motstridende meninger, og være i stand til å løse konflikter. Ungdom er den kommende generasjons ledere, og det er viktig at de har bred kunnskap. Den eldre generasjonen kan bli inspirert av ungdommens erfaringer, liv og virke.

Når vi nå lanserer det internasjonale ungdomsåret, la oss feire ungdommen som kan gjøre verden til et tryggere og mer rettferdig sted. Vår fremtid vil dra nytte av økt innstats og fokus på å inkludere ungdom i politikken, politiske beslutninger, og programmer.