Årsrapport for 2010 fra FNs miljøprogram

0
611
alt

altUNEPs årbok fra 2010 er nå til rådighet. Den åttende utgaven av miljøprogrammets årsrapport undersøker de globale spørsmålene som har dukket opp de seneste årene, og den beskriver de seneste vitenskaplige funnene innenfor emnet i en politisk sammenheng.

Boken fremhever den viktigste klimatiske utviklingen de siste årene, deriblant omfanget av naturkatastrofer, presenterer den nyeste forskningen på området, og tegner et bilde av hvilken utvikling vi vil få videre. Årboken er et essensielt bidrag til alle som har sterk interesse av fremtiden på vår planet.

Boken gir mange eksempler på praktiske tiltak som kan tas for å minimere ytterligere forurensing, og uttømming av ressursene våre. Rapporten inneholder i alt fem kapitler om følgende temaer:

Hendelser og utviklinger: En global dialog om en grønnere økonomi har startet, drevet av miljøhensyn og økonomiske muligheter. Miljøutviklinger og en rekke ekstreme naturkatastrofer fortsetter å oppfordre oss til å oppnå nye resultater i arbeidet med å påvirke internasjonale klimaprosesser.

Plastavfall i havet: Hvert år ender store mengder av plastavfall i hvor det langsomt fragmenteres og absorberes. Forskere er bekymret for betydningen av fragmenteringen av mikroplastikk i miljøet. Forbedret kontroll av avfallsmateriale er nøkkelen til å unngå at plastikk og andre typer avfall havner i havet.

Fosfor og matproduksjon: Fosfor er essensiell for matproduksjon, men den globale forsyningen kan være nær å bli oppbrukt. Det trengs mer kunnskap om hvilken tilgang som finnes til denne ressursen.

Skog og biologisk mangfold: Skogenes biologiske mangfold er i fare, og skogen mangler evne til å tilpasse seg presset som blant annet klimaendringene er i ferd med å skape.

Miljømessige nøkkelindikatorer: Disse indikatorene hjelper til med å vurdere de samlede resultatene av det komplekse samspillet mellom mennesker og miljøet. De seneste miljødataene og tendensene viser fremskritt i å håndtere den stratosfæriske ozonnedbrytningen. Kapittelet diskuterer innføringen av bærekraftige energiteknologier og stigende bruk av miljøsertifisering.

Årboken kan leses her UNEP Year Book 2011, hvor det også finnes et resymé av boken. Eksemplarer kan også kjøpes i UNEPs online bokhandel.