Landsbykvinner kan redde 150 millioner fra hungersnød

0
706
Landsbykvinner kan redde 150 millioner fra hungersnød

Landsbykvinner kan redde 150 millioner fra hungersnød

7. mars 2012. FN anerkjente i dag den avgjørende betydning og de bidrag fra verdens landsbykvinner, som utgjør en fjerde del av jordens befolkning, i anledning den internasjonale Kvinnedagen 2012. Tema for årets markering er å styrke landsbykvinner for å stoppe hungersnød og fattigdom.

Ban Ki-moons budskap på den internasjonale Kvinnedagen er at landsbykvinner og jenter rutinemessig er å finne nederst på alle økonomiske, sosiale og politiske indikatorer fra inntekt og utdanning til helse og deltagelse i avgjørelser.

«De utfører det meste av ubetalt omsorgsarbeid på landsbygda. Likevel blir landsbykvinner fortsatt holdt tilbake i å utnytte sitt potensial. Hvis landsbykvinner hadde hatt lik tilgang til ressurser så ville avkastningen fra jordbruksproduksjon økt med fire prosent, som igjen ville styrket mat- og næringssikkerheten og reddet så mange som 150 millioner mennesker fra hungersnød», sier Ban Ki-moon.

Michelel Bachelet, leder av UN Women (FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling), sier i sin uttalelse på den internasjonale Kvinnedagen at utfordringene vi står overfor i år gjør at vi må tenke mer kritisk rundt kvinner og jenters tilgang til utdanning, trening, vitenskap og teknologi. Likestilling av kjønn ved å gi kvinner like muligheter kan kun bli en realitet hvis vi prioriterer våre ressurser på utdanning og trening for kvinner og jenter, sier Bachelet.

Statistikk fra FN viser at der er langt igjen:

  • Kvinner utgjør 19,3 prosent av representantene i parlamentene i verden.
  • 12 av ”Fortunes” 500 bedrifter har en kvinnelig leder ved roret.
  • Kvinner på landsbygda produserer 60 til 80 prosent av maten i utviklingsland, men de har sjelden rettighetene til jorden de dyrker på.
  • For hver 100 landeier global, er kun 20 kvinner.

Navi Pillay, FNs høykommissær for menneskerettigheter, sier at med for få kvinnelige ledere i politikk og næringslivet så er kvinner ikke en del av de avgjørende diskusjonen om hvordan vi skal respondere til globale kriser.

«Dette er grunnen til, i samsvar med stemmer fra mange byer, landsbyer, og tettsteder rundt omkring i verden, at vi må insistere på strukturelle og institusjonelle endringer som vil sørge for at kvinner er anerkjent som likeverdige innbyggere og partnere i avgjørelser. Dette gjelder spesielt i tider hvor stater er i endring», sier Pillay.

Bildetekst: UNAMID marsjerer i Darfur på Kvinnedagen 2011.

Se også: UNRICs kampanje – Si nei til vold mot kvinner. http://www.create4theun.eu/