FN godkjenner Norges forslag om utvidelse av den norske kontinentalsokkelen

0
677

Kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrenser har kommet med en endelig anbefaling om hvor yttergrensene for den norske kontinentalsokkelen skal gå.

”Dette skaper klare ansvarsforhold og forutsigbare rammevilkår for aktiviteten i nordområdene. Det sikrer Norge betydelige rettigheter og ansvar i et havområde på omkring 235.000 kvadratkilometer. Anbefalingen er derfor en historisk begivenhet av stor betydning for Norge” sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.  

Bakgrunnen for anbefalingen er et forslag som ble levert inn til Kontinentalsokkelkommisjonen i november 2006, og dreier seg om Nansen-bassenget i Polhavet, Smutthullet i Barentshavet og ”Smutthavet” i Norskehavet. Forslaget ble akseptert av kommisjonen den 27. mars 2009.

Sammendraget av anbefalingen finnes på sidene til FNs havrettskonvensjon.

Kilder: Utenriksdepartementet, FNs havrettskonvensjon