Internasjonale FN-år i 2010

0
640

Det finnes et utall av FN-dager, FN-uker og FN-år. Internasjonale år i 2010 er:

Internasjonalt år for forsoning mellom kulturer
Internasjonalt år for naturmangfold
Internasjonalt år for unge: Dialog og gjensidig forståelse

Formålet er å sette fokus på et tema FN arbeider med. Alle medlemslandene blir oppfordret til å delta i markeringene. Det er FNs generalforsamling som fastsetter disse markeringene. Flere er imidlertid foreslått av FNs særorganisasjoner, som også ofte tar ansvar for å koordinere markeringene.

Se oversikt over flere av FNs internasjonale markeringer i FN-kalenderen