Klar kyst for nordisk samarbeid i Syria

0
626
Spesialkoordinator for OPCW/FN-oppdraget Sigrid Kaag møtte pressen etter et lukket møte i FNs sikkerhetsråd.

Spesialkoordinator for OPCW/FN-oppdraget Sigrid Kaag møtte pressen etter et lukket  møte i FNs sikkerhetsråd.
19. FEBRUAR, 2014 – Da det ble kjent at kjemiske våpen hadde blitt brukt mot den sivile befolkningen i Syria førte dette til enorm internasjonal oppmerksomhet og protester. Etter det syriske regimet gikk med på å destruere arsenalet av kjemiske stridsmidler gikk Danmark og Norge sammen, under FN-mandat, for å transportere disse ut fra en syrisk havn og til destruksjon. Det er mange kjemikalier som fraktes ut, hvorav noen blir overført til det amerikanske marinefartøyet «Cape Ray». Det er i denne siste fasen at stridsmidlene er ment å destrueres. I midten av desember fikk danskene og nordmennene selskap av et finsk krisehåndteringsteam, som står parat hvis ulykker skulle oppstå under transporteringen. 

Fjerningen skulle opprinnelig funnet sted før 31. desember i fjor, men forverringen av den syriske konflikten, logistiske utfordringer og dårlige værforhold har forsinket operasjonen.

Operasjonen er ledet av Danmark, med en norsk offiser som nestkommanderende. Storbritannia bistår også med en fregatt underlagt dansk kommando, i tillegg bidrar Kina og Russland med fartøyene «Yan Cheng» og «Peter the Great». Fjorårets vinner av Nobels fredspris,Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), har det overordnede ansvaret for å overse og fasilitere pakkingen, frakten og destrueringen, i samarbeid med FN.

Talsmann ved den norske Forsvarsdepartementet Eskil Grendahl Sivertsen forteller at samarbeidet mellom de to nordiske landene fungerer bra. «Som NATO-nasjoner opererer vi i stor grad med like planverk, prosedyrer og rutiner for kommando- og kontroll. Vi har lik forståelse av oppdraget og hvordan det best skal løses». At de to landene også er naboland med store språklige og kulturelle likheter blir også sett på som en grunn til at samarbeidet har gått så sømløst. I tillegg er også de nordiske landene kjent med å samarbeide i ulike militære oppdrag, eksempelvis som i ISAF-operasjonen i Afghanistan.

I forhold til oppdraget i Syria forklarer Sivertsen at de kjemiske stridsmidlene blir fraktet ombord lasteskipet i sikrede containere. I følge ham er operasjonen militært sett lite komplisert for Forsvaret. «Eskorteoppdrag er sentralt i fregattvåpnenes portefølje og vi har fått mye viktig erfaring gjennom andre operasjoner, blant annet fra vår deltakelse i Ocean Shield utenfor Afrikas Horn».

Norges utenriksminister Børge Brende og Danmarks tidligere fungerende utenriksminister Rasmus Helveg Petersen uttrykker deres støtte til oppdraget i en felles uttalelse, hvor de understreker at bruk av kjemiske våpen utgjør en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet. «Det er en sentral oppgave for verdenssamfunnet å få fjernet disse grusomme våpnene fra Syria», sier de. Ministrene oppfordret også andre medlemsstater i FN til å bidra med all mulig støtte til OPCW/FN-operasjonen.

Sivertsen forteller at tidsrammen er det mest utfordrende aspektet ved oppdraget. I følge en presseuttalelse fra 31. januar har to forsendelser med kjemiske stridsmidler blitt fraktet så langt. OPCWs generaldirektør Ahmet Üzümcü slår fast at «behovet for å sette opp farten er åpenbart».

På tross av utfordringene ser det ut til at de nordiske landene som deltar i operasjonen er motivert for oppgaven de er stilt ovenfor. «Vi har alle et medansvar for å skape en sikrere verden og gjøre det vi kan for å stille opp når FN ber om det. Å bidra til å fjerne Syrias kjemiske våpen er et svært meningsfullt og viktig oppdrag», konkluderer Sivertsen.

10. februar ble en tredje forsendelse av kjemiske bestanddeler fraktet fra Syria, ombord et norsk transportskip. Forsendelsen ble eskortert av Kina, Danmark og Russland.