Konferanse om situasjonen til urfolk

0
646

12. april 2010

 

James AnyaGENEVE – FNs spesialraportør for urfolk, James Anaya, skal møte representanter fra de samiske parlamentene og myndighetene i Norge, Sverige og Finland, or å diskutere saker som berører det samiske folket i Sapmi-regionen i de nordiske landene. Møtet finner sted på en egen konferanse i Rovaniemi i Finland, 14.-16. april, og samler urfolkrepresentanter og statlige tjenestemenn fra alle de nordiske landene hvor samer bor.

Samene i nordvest Europa er urfolk i de nordlige delene av Norge, Sverige, Finland og Russland. Demografiske mønstre gjør det vanskelig å gi eksakte tall på den samiske befolkningen i dag, men det er minst 30 000 i Norge, rundt 20 000 i Sverige og litt over 7 000 i Finland. Ca. 2000 samer bor i den russiske kolahalvøya. 

Konferansen vil gi professor Anya muligheten til å holde en åpen diskusjon om temaer som spenner fra statusen til samisk selvbestemmelse, rett til land, vann og naturressurser i Sapmi-regionen, til situasjonen til barn og unge, med særlig fokus på utdanning og språk. Han vil også vurdere de ulike bidragene fra de nordiske regjeringene om urfolkssaker til FNs menneskerettighetsorganer.