Gi en mann fisk? Nei, lær ham å fiske!

0
825


28. MAI, 2014 – Er du sulten? Du har kanskje spist allerede, hvis ikke planlegger du kanskje neste måltid, et måltid du vet kommer til å ha. Men over 8 % av verdens befolkning har ikke mulighet til å stilne deres rumlende mager og lever i stedet med ekstrem fattigdom og sult.

Sult dreper flere mennesker en AIDS, malaria og tuberkulose – lagt sammen. 2 millioner barn dør hver år.

Globalt lever 842 millioner mennesker i fattigdom Kun 10 % av disse lever under hungersnød eller i en annen katastrofesituasjon, resten lever i utviklingsområder. De sulter ikke kun på grunn av matmangel, men på grunn av mangelen på muligheter. Muligheter som utdannelse, anstendig lønn og deltagelse i politiske prosesser som angår dem.

Endringene som trengs for å eliminere sult kunne bli gjort rask, selv i vår levetid. FN forsøker å oppnå dette gjennom Zero Hunger Challenge. Dette innebærer å finne løsninger som reduserer bortkasting av mat, økt bærekraft og investering innen jordbruk, rural utvikling, anstendig arbeid, sosial beskyttelse og mulighetslikhet. Målet er at alle, overalt, har muligheten til å få tilgang til mat til alle tider.

Zero Hunger Challenge tar plass under rammeverket av Millenniumsmålene 2015. Det første målet er å utslette ekstrem sult og fattigdom. FNs faktaark om sult viser at andelen av underernærte mennesker har blitt redusert med 23 % fra perioden 1990 – 1992 til 15 % i perioden 2010 – 2012. Men samtidig har tallet arbeidsløse mennesker økt fra 28 millioner i 2007 til 39 millioner i dag. Dette innebærer at nye mennesker har en risiko for å havne i en situasjon med matusikkerhet.

På grunn av dette har den britiske humanitære organisasjonen The Hunger Project erklært 28. mai for å være Verdensdagen for sult. Hvis kriser oppstår er matsikkerhet noe av det første som trues. Men uavhengig av kriser eller konflikt sulter mange mennesker hver dag. Verdensdagen for sult ønsker å sette fokus på situasjonen, slik at det ikke kun er krisesituasjonen som mottar matbistand.

Hovedfokuset til Verdensdagen for sult og Zero Hunger Challenge er utvikling. Snarere enn å investere i kortsiktige nødhjelpspakker er målet å investere i innovative og bærekraftige prosjekter som gjør mennesker i stand til å produsere eller få tilgang til mat på egenhånd. For å fylle tomme mager må vi også tenke langsiktig. Som ordtaket sier: «Gi en mann fisk og han er mett i en dag. Men lærer du mannen å fiske går han aldri sulten igjen».