Havisen i Antarktis har den laveste utbredelsen noensinne

De siste 8 årene har globale gjennomsnittstemperaturer vært de høyeste som er registrert, ifølge årsrapporten for 2022 fra Verdens meteorologiorganisasjon (WMO).

Havnivå og havvarme er rekordhøyt – og denne trenden vil fortsette i mange århundrer. Samtidig har Europa knust rekorder for bresmelting, og havisen i Antarktis er på sitt laveste.

PAKISTAN-FLOODS
Oversvømmelser i Pakistan. © FN/WFP/Amjad Jamal

State of the Global Climate 2022 viser endringer på planetarisk skala på land, i havet og i atmosfæren forårsaket av rekordnivåer av varmefangende klimagasser. For global temperatur var årene 2015-2022 de åtte varmeste som er registrert. Dette er til tross for den avkjølende effekten av en La Niña-hendelse de siste tre årene. Smelting av isbreer og havnivåstigning – som igjen nådde rekordnivåer i 2022 – vil fortsette opp til tusenvis av år.

– Mens klimagassutslippene fortsetter å stige og klimaet fortsetter å endre seg, fortsetter befolkninger over hele verden å bli alvorlig påvirket av ekstremvær og klimahendelser, sier WMOs generalsekretær Petteri Taalas. «For eksempel, i 2022 rammet kontinuerlig tørke i Øst-Afrika, rekordstore nedbørsmengder i Pakistan og rekordbrytende hetebølger i Kina og Europa. Dette påvirket titalls millioner, drev matusikkerhet, økte massemigrasjonen og kostet milliarder av dollar i tap og skade.»

KENYA-UN-DROUGHT
Tørke i Kenya. © Eoghan Rice/ Creative Commons Attribution 2.0

Gjennom året har farlige klima- og værrelaterte hendelser ført til nye befolkningsflukter. Det har forverret forholdene for mange av de 95 millioner menneskene som allerede var på flukt i begynnelsen av året, ifølge rapporten.

Klimaindikatorer

  • Global middeltemperatur i 2022 var 1,15 [1,02 til 1,28] °C over gjennomsnittet sammenlignet med 1850-1900. Årene 2015 til 2022 var de åtte varmeste i instrumentalrekorden tilbake til 1850. 2022 var det 5. eller 6. varmeste året noensinne.
  • Konsentrasjonene av de tre viktigste klimagassene – karbondioksid, metan og lystgass – nådde rekordhøye nivåer i 2021.
  • Referansebreer, som vi har langsiktige observasjoner fra, hadde en gjennomsnittlig endring i tykkelse på over −1,3 meter fra oktober 2021 til oktober 2022. Dette tapet er mye større enn gjennomsnittet det siste tiåret.
  • Ifølge IPCC mistet isbreene globalt tilsvarende vannvolum på 75 innsjøer på størrelse med Lac Leman (også kjent som Genfersjøen), som er den største innsjøen i Vest-Europa.
  • Det var noen massegevinster på Island og i Nord-Norge knyttet til høyere nedbør enn gjennomsnittet og en relativt kjølig sommer.
FRANCE-DROUGHT-UN
Tørke i Frankrike i september 2022. © European Drought Observatory/Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
  • Grønlandsisen endte med negativ total massebalanse for 26. år på rad.
  • De europeiske alpene knuste rekorder for bresmelting. I Sveits gikk 6 prosent av isbrevolumet tapt mellom 2021 og 2022 – og en tredjedel mellom 2001 og 2022.
  • Havisen i Antarktis falt til 1,92 millioner km2 den 25. februar 2022. Dette er det laveste nivået som er registrert, og nesten 1 million km2 under det langsiktige (1991-2020) gjennomsnittet.
  • Varmeinnholdet i havet nådde en ny observert rekordhøyde i 2022.
  • Det globale gjennomsnittlige havnivået (GMSL) fortsatte å stige i 2022, og nådde en ny rekordhøyde.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19