Gode sanitære forhold er en menneskerettighet

0
776

”Tilgang til gode sanitære forhold er en menneskerettighet- det er viktig for menneskets verdighet”, sier FNs uavhengige menneskerettighetsekspert for tilgang til trygt drikkevann og sanitære forhold, Catarina de Albuquerque.

”Det finnes klare bevis for at sanitære forhold gir den beste avkastningen på investeringer i utvikling av fattige land. Men likevel er den et av Tusenårsmålene som er mest oversett.”

Sanitære forhold blir betraktet som den viktigste medisinske utviklingen siden 1840, og slår til og med antibiotika, vaksiner og anestesi.

 ”Tilgang til sanitære forhold er viktig for at mennesker kan leve med verdighet. Fremdeles har ikke 40 prosent av verdens befolkning tilgang til grunnleggende sanitære forhold. Krisen er enorm”, sier Albuquerque.

FN rapporterer at 2,5 milliarder mennesker ikke har tilgang til forbedrede sanitære forhold. Konsekvensene er store, og rammer både økonomi, miljø og utdannelse.

”Tilgang til sanitære forhold går hånd i hånd med menneskerettigheter og menneskelig verdighet. Forurensing av mat og vann hindrer blant annet tilgang til trygt drikkevann. Dårlig drikkevann har alvorlig effekt på helsen, siden rundt 5000 barn dør av diaré hver dag. Alltid er det de fattigste som lider verst under dårlige sanitære forhold.

Altfor lenge har sanitære forhold blitt sett på som et tabubelagt emne. Å investere i sanitære forhold vil ikke bare lede til forbedrede menneskerettigheter, men også bedre utvikling og levestandard”, sier Albuquerque.