søndag, 26 mai 2019
UNRIC logo - Norsk

FN på ditt språk

Ledige stillinger og praksisplasser

FN flagg

UNRIC søker norsktalende praktikant for høsten 2019!FNs Regionale Informasjonskontor (UNRIC) har som formål å spre informasjon om FNs arbeid. UNRICs kontor i Brussel tilbyr regelmessig norske søkere med solid akademisk bakgrunn og gode skriftlige og muntlige kunnskaper i engelsk og norsk en praksisplass i perioder fra tre til seks måneder. Vi leter etter kandidater med bakgrunn innenfor områdene kommunikasjon, journalistikk, internasjonale studier, markedsføring, statsvitenskap eller humaniora. Kjennskap til andre europeiske språk er også en fordel.

Praktikantperioden starter i juli 2019.

Praktikantens oppgaver består hovedsakelig i å skrive nyhetsreferater basert på norske medier, oppdatere den norske hjemmesiden og sosiale medier, oversettelse, samt prosjekt- og markedsføringsarbeid. Arbeidsspråket på kontoret er engelsk og skandinaviske språk. Praktikanten har også mulighet til å delta i forskjellige prosjekter og å gå på diverse konferanser. Det er til enhver tid rundt 15 praktikanter fra forskjellige europeiske land ansatt hos UNRIC, og du vil derfor være en del av et internasjonalt arbeidsmiljø.

UNRIC har dessverre ikke mulighet til å lønne praktikanter. Det forventes at praktikantene selv dekker reise- og boutgifter i forbindelse med oppholdet. Norske praktikanter er imidlertid kvalifiserte til å motta et stipend fra Utenriksdepartementet. Les mer om denne ordningen HER.

Søknad og CV på engelsk kan sendes via e-post, merket ”internship”, til Petra Hongell,  [email protected]. Vi trenger ikke vitnemål eller annen dokumentasjon på dette tidspunktet.

Søknadsfrist: 30. april 2019.

Spørsmål om stilingen kan rettes til:
Petra Hongell:  [email protected]

Ansettelsesmuligheter og praksis i FN-systemet

Følgende informasjon er tilgjngelig på FNs nettside http://careers.un.org:

- Generell informasjon om ansettelse i FN-sekretariatet
- Ledige stillinger i FN-sekretariatet
- Informasjon om ansettelsesmuligheter hos FN-relaterte fond, kontorer og programmer som UNDPUNICEFUNESCO og WHO.

Young Professionals Program (YPP)
YPP (Young Professionals Programme) er en populær inngang til FN-systemet og en unik mulighet til å prøve ut arbeid i en internasjonal organisasjon. Hvert år velges det ut noen land og noen spesielle fagområder (job families) hvor FN søker nye kandidater.

Søkere må være under 32 år, ha minimum en bachelor-grad (first-level university degree) og svært gode kunnskaper i engelsk eller fransk.

Mer info: https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=NCE 

Junior Professional Officer (JPOs)
Juniorekspertene bistår FN, bygger opp erfaring innenfor utviklingssamarbeid, bidrar med internasjonal kompetanse i norske miljøer gjennom sin innsikt i organisasjonenes virksomhet og utgjør en ressursbase for fremtidig rekruttering av nordmenn til FN.

Følgende kvalifikasjoner er nødvendige for å søke på en JPO-stilling:

- Universitetsgrad på masternivå.
- Utmerkede kunnskaper i engelsk, og ofte også i et annet FN-språk.
- Relevant arbeidserfaring (vanligvis ett til to år)
- Personlige egenskaper som tilpasningsdyktighet, kreativitet og evne til å jobbe godt under press
- Evne til å tilpasse seg nye miljøer og kulturer
- Ikke være eldre enn 32 år.

Rekrutteringen av junioreksperter blir foretatt av Utenriksdepartementet (UD) i samarbeid med den enkelte FN-organisasjon.

Se oversikt over ledige juniorekspertstillinger i UDs jobbportal.

Stipend (fellowships)
Forskjellige FN-organisasjoner tilbyr også stipend for personer som driver med research som er relevant for organisasjonens arbeid. De fleste av disse stipendiatene er reservert for utviklingsland. Det finnes imidlertid også enkelte som er åpne for personer og institusjoner fra industrialiserte land.

Geneva Graduate Study Programme
For de som ikke har muligheten til eller ikke er interessert i praksisprogram, men fortsatt ønsker å lære mer om FNs arbeid, kan Geneva Graduate Study Programme være en mulighet.

Fokus for programmet varierer fra år til år, men FNs rolle og strategier i møtet med forskjellige krav og utfordringer blir tatt opp hvert år, og relateres til det årlige temaet. Deltakere i programmet studerer rollen FN spiller eller kan spille med å forsøke å få til multilaterale løsninger på globale spørsmål.

Kurset finner vanligvis sted i juli, og gir en god mulighet til å få dybdekunnskap om FNs arbeid.

Mer info kan du finne her.


Følg oss i sosiale medier:

Twitter @UNRIC_NO 

Facebook: UNRIC Nordic

Instagram: unitednations_europe

Abonnér på vårt nyhetsbrev.

logo standard CMYK 
I 2018 ble de to selskapene Beyond Meats og Impossible Foods tildelt FN Miljøs pris Champions of the Earth for sine kjøttfrie, men autentiske produkter. De kjøttfrie burgerne har spredt seg til mange i land verden over - i januar i år ble de også tilgjengelige i Norge!

Banner
Banner
Banner