Truer Tusenårsmålene

0
841

Den globale aidsepidemien står ved en korsvei. Hvis ikke utviklingen snus, står epidemien i fare for å true flere av tusenårsmålene, advarer UNAIDS.

I år 2005 levde hele 38,6 millioner mennesker over hele verden med hiv. Det er anslått at ny 4,1 millioner ble hiv-smittet og omtrent 2,8 millioner døde som følge av aids i samme periode, slås det fast i UNAIDS’ Report on the global AIDS epidemic, som ble lansert i mai 2006. Året 2001 var historisk for den globale epidemien. I en spesialsesjon i FNs generalforsamling forpliktet 189 ledere seg til omfattende og tidsbegrensede mål for å stoppe og begynne å redusere pandemien innen 2015. UNAIDS’ rapport analyserer utviklingen siden den gang.

Noe positiv utvikling…
Rapporten slår fast at viktig fremgang har blitt gjort siden 2001, men at det er stor variasjonen mellom land og regioner i responsen til hiv. Rapporten viser til en positiv utvikling med hensyn til større politisk forpliktelse og lederskap for å bekjempe hiv/aids, samt økt koordimering mellom partnere og på landnivå. Dette innebærer blant annet at flere ressurser blir øremerket til å bekjempe epidemien, flere får tilgang på antiretrovirale medisiner (ARV) og at hiv-testing av blod til blodoverføringer nå er rutine i de aller fleste land. I tillegg vises det til en nedgang på 25 prosent i HIV prevalens i alderen 15-24 i storbyer i seks ut av elleve afrikanske land. 

…men først og fremst mange svakheter
På tross av dette understreker rapporten en rekke svakheter i responsen til hiv. Forebyggende arbeid når ofte ikke ut til de med høyest risikoadferd. Særskilt unge faller utenom. Bare 50 prosent av unge har tilstrekkelig kunnskap om hiv/ads, til forskjell fra målsettingen om 90 prosent innen 2005 i erklæringen fra 2001.

Videre fortsetter manglende beskyttelse å være et stort problem hos menn som har sex med menn og blant rusmisbrukere. Og bare 9 prosent av hiv-smittede gravide kvinner får forebyggende tiltak til tross for at dette reduserer smitterisikoen for barnet til nesten null. Rapporter fra det sivile samfunnet viser også at stigma, samt diskriminering av mennesker som lever med hiv, er utbredt.

En global epidemi
Andelen av mennesker som lever med hiv øker, men har begynt å jevne seg ut, selv om det totale antallet mennesker som lever med hiv har økt. Dette har blant annet sammenheng med at flere lever lengre på grunn av tilgang til antiretroviale medisiner samt generell befolkningsvekst. Sørlige Afrika fortsetter å bære den værste byrden. Smitteratene for de aller fleste land i det sørlige Afrika, foruten Kenya og Zimbabwe, viser ingen tendenser til å falle. Epidemien utbrer seg også i Asia, bortsett fra i Thailand, Kambodsja og deler av India, men med en mye lavere rate. Tall fra Øst-Europa og Sentral-Asia er også dystre, og i Latin-Amerika ble nye 140 000 mennesker smittet med viruset i 2005. Midtøsten og Nord-Afrika viser fortsatt meget lave tall med noen få unntak. Det samme bildet gjelder for Oceania.

Truer tusenårsmålene
Til slutt slår rapporten fast at hvis ikke responsen til hiv/aids blir bedre, mer strategisk og bedre koordinert vil ikke verden klare å nå målene satt i erklæringen fra 2001. Kanskje enda mer skremmende er de vidtrekkende konsekvensene av epidemien. I landene hardest rammet av hiv/aids, står også epidemien i fare for å true oppnåelsen av tusenårsmålene, blant annet utryddelse av fattigdom, sult og barnedødelighet, ettersom hiv/aids har betydning for og er nært relatert til utvikling, fattigdom og menneskerettigheter.

(Kilde: Report on the global AIDS epidemic/UNAIDS/06)