En av åtte sulter

0
817
Hunger

Hunger

10. oktober 2012. Nær 870 millioner mennesker, eller en av åtte i verden, led av kronisk underernæring i 2010-2012, ifølge FNs nye rapport om hungersnød, som er utgitt av tre FN-fødevareorganisasjoner.  
 
Den store majoriteten av de sultende – 852 millioner – bor i utviklingsland. De utgjør rundt 15 prosent av disse landenes befolkning. 16 millioner i-land-innbyggere er også underenærte.

Globalt har antallet sultende sunket med 132 millioner mellom 1990-1992 og 2010-2012, eller fra 18,6 prosent til 12,5 prosent av verdens befolkning. I utviklingsland har prosentandelen sunket fra 23,2 prosent til 14,9 – noe som gjør at tusenårsmålet er innen rekkevidde hvis tilstrekkelige og passende tiltak tas.

Antallet sultende sank bråere mellom 1990 og 2007 enn man tidligere trodde. Siden 2007-2008 har imidlertid den globale fremgangen med å redusere antall sultende bremset opp og flatet ut.  

– I dagens verden av tekniske og økonomiske muligheter vi aldri har sett før, finner vi det totalt uakseptabelt at mer enn 100 millioner barn under fem år er undervektige og dermed ute av stand til å realisere sitt fulle menneskelige og sosioøkonomiske potensiale, og at underernæring er årsak til mer enn 2,5 millioner barnedødsfall hvert år, sier José Graziano da Silva, Kanayo F. Nwanze og Ertharin Cousin, sjefer for respektivt FAO, IFAD og WFP, i forordet til rapporten.