Nordiske og baltiske utenriksministre med kritikk til FNs sikkerhetsråd.

0
669
UN Photo/JC McIlwaine

UN Photo/JC McIlwaine

03. SEPTEMBER, 2013 – Etter deres to dager lange møte i Visby, Sverige, har de nordiske og baltiske utenriksministrene nå sendt ut en uttalelse som inneholder kritikk mot sikkerhetsrådets autoritet, de sier følgende: ”Mangelen av enighet i FNs sikkerhetsråd i anledning krisen i Syria og bruken av kjemiske våpen, risikere å svekke sikkerhetsrådets autoritet.”

Ministrene krever at Sikkerhetsrådet øyeblikkelig og entydig slår fast at bruk av kjemiske våpen er i strid med internasjonal lov. Ministrene minner også om at Sikkerhetsrådet har et spesielt ansvar ettersom alle de permanente medlemmene i sikkerhetsrådet har signert konvensjonen fra 1993 hvor statene forplikter seg til ikke å produsere, bruke eller lagre kjemiske våpen.