Ny rapport om verdensøkonomien

0
733

Fremtidsutsiktene for verdensøkonomien er langt frem i en ny rapport. Høy arbeidsledighet vektlegges som en av hovedutfordringene.

Rapporten skisserer usikkerhet knyttet til økte svingninger i valutakursen, dårlig stimulering av økonomien og globale ubalanser. FN-konferansen om handel og utvikling (UNCTAD), sammen med FNs institutt for økonomiske og sosiale saker (WESP) og regionale kommisjoner, står bak rapporten ”World Economic Situation and Prospects” (WESP).

Les rapporten her:

http://unhq-appspub-01.un.org/lib/dhlrefweblog.nsf